Antoon Driessen

Hoe kan men het aantal buizerds,haviken en valken terugdringen ??

BeheerderHet is begrijpelijk dat na de zoveelste predatie van een weidevogelnest of weidevogelkuikens door een roofvogel de vraag bij je opkomt hoe je de roofvogels in kwestie terug kunt dringen. De eerste stap is altijd te bepalen wat de waarde van het gebied is voor weidevogels. Heeft het gebied voldoende omvang én broedparen? En is het leefgebied van voldoende kwaliteit voor alle broedfases? (Dat betekent een hoog waterpeil, voldoende openheid en rust, voldoende oppervlakte kruidenrijk grasland en voldoende kuikenland). Zit je echt in een goed weidevogelgebied dat voldoet aan bovenstaande criteria én zijn er aantoonbare bewijzen dat de predatie door een roofvogel zorgt voor het achterblijven van de nestsucces en overleving van de kuikens? Dan is het haalbaar om een ontheffing aan te vragen om de nestboom van de desbetreffende roofvogel te verwijden buiten het broedseizoen.
Antoon DriessenNa het lezen van de verhalen op deze site en de reactie van de beheerder zal ik maar gaan genieten van stootvogels als boerenlandvogels inplaats van weide vogels omdat ik niet aanneem dat de bomen en struiken die 20 jaar geleden naast de beek zijn aangeplant gekapt zullen worden.