Antoon Driessen

Ze zijn er weer : enerlingen . is er iemand die de oplossing heeft voor dit probleem

BeheerderDe engerlingen zitten dieper in de grond dan emelten. Emelten worden gegeten door onder ander spreeuwen. Wanneer er sprake is van grote overlast van emelten kan je speciale nestkasten voor spreeuwen plaatsen rondom de graslanden om de emeltenoverlast effectief te bestrijden met een natuurlijke predator. Voor engerlingen zijn vogels geen effectieve bestrijder omdat de overlast van deze soort zich vaak na het broedseizoen voordoet en omdat engerlingen dieper in de bodem zitten. Een effectieve biologische bestrijding kan door met een aangepaste doorzaaimachine aaltjes in de grond te brengen. Deze aaltjes dringen in de engerlingen binnen en door een bacteriƫle besmetting doden ze de engerlingen. Een dosering van 500.000 aaltjes per vierkante meter geeft voldoende bestrijding voor zowel emelten als engerlingen. Het beste tijdstip om engerlingen te bestrijden en daardoor ernstige schade te voorkomen is wanneer de engerlingen in het tweede larvestadium zijn. Belangrijk aandachtspunt is dat aaltjes gevoelig zijn voor verdroging dus de aanbeveling is om aaltjesbestrijding toe te passen in de avonduren. Daarnaast zijn er sluipwespen die parasiteren op engerlingen. Deze sluipwespen kun je naar de percelen waar je last hebt van engerlingen lokken door een rand wilde peen in te zaaien. De sluipwespen gebruiken deze soort als nectarplant. Voor meer informatie zie; Henk J. Vlug (2015) Handboek grasveldinsecten, ecologie en beheersing.
Antoon DriessenDe beheerder schijft dat engerlingen tebestrijden zijn met aaltjes. voor kleine oppervlakte misschien toepasbaar maar anders word het een dure aangelegenheid. dus gezocht sponsor