Ik doe mee met Slimme Vogels omdat:

Ik het belangrijk vind dat de weidevogelpopulatie in stand word gehouden, evenals de biodiversiteit op en rond het erf

J Wensink
Melkveehouder
Hasselt
We hebben een biologische melkveehouderij en een gedeelte van ons areaal onder beheer zoals kruidenrijk, uitgestelde maaidatum, plas dras, voorweiden, nestbescherming enz. Ook proberen we ons erf zo in te richten dat er voldoende plaats is voor bijvoorbeeld kerkuil (nestkast) boerenzwaluw, kunstnesten en vogelvides voor de mussen, Ook hebben we een aantal plekken met takken en snoeiafval en een puinbult

Like J Wensink

BEKIJK OP KAART

  • Melkveehouder
  • Burger
  • Organisatie
Huis

Hasselt
Huis

75 HA
Huis

87 koeien

Dit doe ik voor boerenlandvogels

  Beheer landschapselementen
  Extensief beweid grasland
  Gebied open houden voor weidevogels
  Gebruiken van ruige mest
  Geen grondbewerkingen tussen eind maart en half juni
  Kruidenrijk grasland
  Kuikenstroken
  Meerjarige akkerrand
  Mozaiek maaibeheer
  Nestbescherming
  Nestkasten ophangen
  Niet weiden als er broedende vogels zijn
  Ophogen waterpeil
  Overhoekjes
  Plas-dras zetten van percelen
  Randenbeheer
  Stoppelveld
  Streekeigen beplanting
  Uitstellen maaien
  Van binnen naar buiten maaien met gebruik wildredder
  Visuele markeringen op glas
  Vogelvriendelijke gebouwen
  Vogelvriendelijke slootkanten
  Voorweiden tot 1 mei
  Wintervoedselveldje