Ik doe mee met Slimme Vogels omdat:

wij met ons bedrijf graag bijdragen aan het behoud en bescherming van weide vogels.

Jan Saarloos
Melkveehouder
Drimmelen
Wij hebben een veehouderijbedrijf in Nationaal Park de Biesbosch. Naast de 50 stuks melkvee hebben wij een kudde schotse hooglanders waarmee wij diverse eilanden begrazen. Dit draagt bij aan diversiteit in het gebied. Op de boerderij hebben wij huiszwaluwen, boerenzwaluwen en een koppel kerkuiken in de nok van de schuur. Enkele jaren geleden hebben wij de wijze van mesttoediening aangepast om het bodemleven te sparen. Wij verwachten hiermee het bodemleven te verbeteren en onder andere meer voedsel te bieden voor weidevogels.

Like Jan Saarloos

Foto's en video's van Jan Saarloos

BEKIJK OP KAART

  • Melkveehouder
  • Burger
  • Organisatie
Huis

Drimmelen
Huis

70 HA
Huis

50 koeien

Dit doe ik voor boerenlandvogels

  Beheer landschapselementen
  Extensief beweid grasland
  Gebied open houden voor weidevogels
  Gebruiken van ruige mest
  Geen grondbewerkingen tussen eind maart en half juni
  Kruidenrijk grasland
  Kuikenstroken
  Meerjarige akkerrand
  Mozaiek maaibeheer
  Nestbescherming
  Nestkasten ophangen
  Niet weiden als er broedende vogels zijn
  Ophogen waterpeil
  Overhoekjes
  Plas-dras zetten van percelen
  Randenbeheer
  Stoppelveld
  Streekeigen beplanting
  Uitstellen maaien
  Van binnen naar buiten maaien met gebruik wildredder
  Visuele markeringen op glas
  Vogelvriendelijke gebouwen
  Vogelvriendelijke slootkanten
  Voorweiden tot 1 mei
  Wintervoedselveldje