Ik doe mee met Slimme Vogels omdat:

Ik het belangrijk vindt dat de vogels zoveel mogelijk worden beschermd

VOF JM van den Top
Melkveehouder
Barneveld

BEKIJK OP KAART

  • Melkveehouder
  • Burger
  • Organisatie
Huis

Barneveld
Huis

33 HA
Huis

55 koeien

Boerenlandvogels op mijn bedrijf

Dit doe ik voor boerenlandvogels

  Beheer landschapselementen
  Extensief beweid grasland
  Gebied open houden voor weidevogels
  Gebruiken van ruige mest
  Geen grondbewerkingen tussen eind maart en half juni
  Kruidenrijk grasland
  Kuikenstroken
  Meerjarige akkerrand
  Mozaiek maaibeheer
  Nestbescherming
  Nestkasten ophangen
  Niet weiden als er broedende vogels zijn
  Ophogen waterpeil
  Overhoekjes
  Plas-dras zetten van percelen
  Randenbeheer
  Stoppelveld
  Streekeigen beplanting
  Uitstellen maaien
  Van binnen naar buiten maaien met gebruik wildredder
  Visuele markeringen op glas
  Vogelvriendelijke gebouwen
  Vogelvriendelijke slootkanten
  Voorweiden tot 1 mei
  Wintervoedselveldje