Ik doe mee met Slimme Vogels omdat:

we ook op deze manier laten merken dat we rentmeester zijn over onze schepping.

Wicher en Aaltje Hoeve
Melkveehouder
Rouveen

Al jaren geleden hadden we veel nestkasten rondom ons bedrijf. Met de omschakeling naar biologische landbouw zijn we verder gegaan. Momenteel hebben we kruidenrijk grasland en zelfs een perceel plasdras. De weidevogels maken hier veel gebruik van. Een deel van onze melk wordt verwerkt tot originele 'Boer Wicher weidekruidenkaas'. Hier zijn wij trots op. Welkom in het mooie veenweidegebied van Rouveen!Like Wicher en Aaltje Hoeve

BEKIJK OP KAART

  • Melkveehouder
  • Burger
  • Organisatie
Huis

Rouveen
Huis

47 HA
Huis

75 koeien

Dit doe ik voor boerenlandvogels

  Beheer landschapselementen
  Extensief beweid grasland
  Gebied open houden voor weidevogels
  Gebruiken van ruige mest
  Geen grondbewerkingen tussen eind maart en half juni
  Kruidenrijk grasland
  Kuikenstroken
  Meerjarige akkerrand
  Mozaiek maaibeheer
  Nestbescherming
  Nestkasten ophangen
  Niet weiden als er broedende vogels zijn
  Ophogen waterpeil
  Overhoekjes
  Plas-dras zetten van percelen
  Randenbeheer
  Stoppelveld
  Streekeigen beplanting
  Uitstellen maaien
  Van binnen naar buiten maaien met gebruik wildredder
  Visuele markeringen op glas
  Vogelvriendelijke gebouwen
  Vogelvriendelijke slootkanten
  Voorweiden tot 1 mei
  Wintervoedselveldje