Beheer: erfinrichting (boerenzwaluw en witte kwikstaart)

Met simpele maatregelen kunnen erven zo worden ingericht, dat het erf broedgelegenheid, nestgelegenheid en voedsel biedt aan allerlei erfvogels.

 

Vogelbescherming Nederland werkt met allerlei partners samen voor de bescherming van erfvogels. Ook verbinden zij lokale initiatieven met elkaar om kenns uit te wisselen. Meer hierover lees je op hun website.

Hieronder geven we een aantal tips voor de boerenzwaluw en de witte kwikstaart.

  • Zorg ervoor dat donkere schuren invliegopeningen hebben die van maart tot september open zijn. Een open spleet van tenminste 6 a 7 x 40  centimeter, een open raam of een (half)open deur is geschikt als invliegopening.

  • Om een goede broedplek voor boerenzwaluwen en witte kwikstaarten te bieden moet er een randje of een richeltje in de open schuren aanwezig zijn waar de vogel het nest op kan bevestigen. Het aanbrengen van een plankje, spijkerlatje  kan al voldoende zijn als ondersteuning voor een nest.

  • Houd het tanklokaal gesloten, dan voorkomt u problemen tijdens de KKM-controles.

  • Behoud open mestvaalten en vlakke slootkanten of poelen, waar zwaluwen  en kwikstaarten voedsel vinden en de zwaluw klei weg kan halen voor zijn nest. Bied in droge voorjaren een vochtig ‘kleiputje’.

Voor meer uitgebreide informatie ga naar Stichting Hirundo of naar bescherming erfvogels.