Beheer: erfinrichting kerkuil

Met simpele maatregelen kunnen erven zo worden ingericht, dat het erf broedgelegenheid, nestgelegenheid en voedsel biedt aan allerlei erfvogels. 

Hieronder geven we een aantal tips voor de kerkuil.

  • Kerkuilen broeden op donkere plaatsen in schuren, graansilo’s, duiventillen en torens. Er zijn speciale nestkasten beschikbaar voor kerkuilen die op donkere plaatsen in schuren opgehangen kunnen worden. Ook voor steenuilen zijn speciale nestkasten beschikbaar. Hang nestkasten altijd op in overleg met de (lokale) vogelwerkgroep. Hang geen kerkuilenkast op in een schuur waar ook veel boerenzwaluwen broeden.
  • Houtwallen en heggen in het landschap zijn geschikte leefgebieden voor muizen. Een houtwal of heg van enkele meters draagt bij aan een hoge muizenstand: voedsel voor kerkuil en steenuil.
  • Snoei een heg niet elk jaar helemaal, maar gefaseerd eens per 2 of 3 jaar. Op deze manier is er altijd een deel van de heg geschikt om voedsel te vinden en om dekking te zoeken.
  • In de brochure 'Kerkuil de boer op' van Vogelbescherming Nederland vindt je meer praktische tips over erfinrichting t.b.v. de kerkuil.

Voor meer uitgebreide informatie ga naar Kerkuilenwerkgroep Nederland.