Beheer: erfinrichting steenuil

Met simpele maatregelen kunnen erven zo worden ingericht, dat het erf broedgelegenheid, nestgelegenheid en voedsel biedt aan allerlei erfvogels. Hier volgen een aantal tips voor de steenuil.

 

Steenuilen komen niet overal in Nederland voor. Het treffen van maatregelen heeft alleen zin in de omgeving van bestaande territoria, want jonge steenuilen verplaatsen zich over relatief korte afstanden op zoek naar een eigen territorium. Door het invullen van de Erfwijzer steenuil komt u er achter welke maatregelen op uw erf zinvol zijn om te nemen. Jonge (steen-)uilen raken nogal eens te water in vee drinkbakken.

 

In deze brochure (STONE) lees je meer over specifieke maatregelen voor erfinrichting t.b.v de steenuil.
 

In de webshop van Vogelbescherming zijn speciaal ontwikkelde en geteste (steenuil-)veilige drinkbakken te koop.

Voor meer uitgebreide informatie ga naar Stone.