Beheer: waterpeil

De derde belangrijke voorwaarde voor een goed weidevogelgebied is het op orde hebben van het waterbeheer. Weidevogels zijn gebaat bij een hoge grondwaterstand.

 

Een hoge waterstand zorgt voor het naar boven brengen van rode regenwormen, het vertraagt de grasgroei (wat gunstig is omdat bloemen en kruiden zo meer kans hebben) en het zorgt ervoor dat de bodem makkelijk doordringbaar is voor de snavels van grutto’s, scholeksters en tureluurs. Wanneer het waterpeil op orde is kan er gewerkt goed graslandbeheer. In de factsheet beheer vernatting (klik hier) wordt een aantal handvatten gegeven voor het realiseren van een hoog waterpeil.

Bron: boer-en-vogels