Kennisnest
Filter
Beheer
Alle items
item(s) gevonden

Nestpredatie: Hoe herkent u de dader?

Het weidevogelseizoen is in volle gang. Her en der op het platteland zijn de bekende weidevogels als...
18 mei 2018 5275

Op bezoek bij de familie Spans in Zwartsluis

Weidevol Natuurboerderij is een prachtige locatie in de Barsbekerbinnenpolder waar de familie Spans sinds...
21 december 2017 1769

Op bezoek bij de familie Smale in Joppe

De tweede bijeenkomst vond plaats bij Groot Steinfort in Joppe bij de familie Smale. Erik Smale ontvangt...
19 december 2017 2375

Op bezoek bij Meeuwis Millenaar in Dussen

Meeuwis Millenaar uit Dussen vertelt enthousiast wat hij als agrarisch ondernemer doet voor de boerenlandvogels...
13 december 2017 2934

Biodiversiteit op het erf

Biodiversiteit heeft betrekking op de rijkdom aan leven om ons heen: zowel planten, dieren als micro-organismen. ...
16 oktober 2017 2747

Praktijkvragen en tips | Akkervogels

Op 23 augustus 2017 vond in Lelystad een veldexcursie plaats over het beheer voor akkervogels. Voedselakkers...
23 augustus 2017 1521

Beheer: erfinrichting (boerenzwaluw en witte kwikstaart)

Met simpele maatregelen kunnen erven zo worden ingericht, dat het erf broedgelegenheid, nestgelegenheid...

Beheer: landschap

De openheid van het landschap is de eerste voorwaarde waaraan voldaan moet worden voor het realiseren...

Beheer: akkerlandbeheer

Akkervogels hebben drie basisbehoeften: (1) veilige broedgelegenheid en dekking, (2) toegang tot zomervoedsel...

Beheer: algemeen

Goed weidevogelbeheer is een totaalplaatje. De vogels stellen veel eisen over een groot gebied. Weidevogels...

Beheer: erfinrichting kerkuil

Met simpele maatregelen kunnen erven zo worden ingericht, dat het erf broedgelegenheid, nestgelegenheid...

Beheer: erfinrichting steenuil

Met simpele maatregelen kunnen erven zo worden ingericht, dat het erf broedgelegenheid, nestgelegenheid...

Beheer: bemesting

Naast een open landschap is bemesting een tweede belangrijke voorwaarde in het weidevogelgebied. Bemest...

Beheer: waterpeil

De derde belangrijke voorwaarde voor een goed weidevogelgebied is het op orde hebben van het waterbeheer....

Beheer: overwinteren

Een van de belangrijke voorwaarden om jaarrond een goed leefgebied te bieden aan akkervogels is de beschikbaarheid...

Beheer: graslandbeheer

Wanneer er aan de voorwaarden wat betreft landschap, bemesting en water is voldaan komt het uitvoeren...
Meer items laden

Het kennisnest is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met (kennis)partners