Biodiversiteit op het erf

Biodiversiteit heeft betrekking op de rijkdom aan leven om ons heen: zowel planten, dieren als micro-organismen.  Dankzij deze grote rijkdom aan leven is er vruchtbare grond, schone lucht en zijn er grondstoffen voor de vele producten die mensen gebruiken: medicijnen, huizen, kleding en brandstof. De balans is echter verdwenen en de biodiversiteit gaat hard achteruit. Ook de biodiversiteit in het cultuurlandschap staat onder druk.

Hieronder zie je een (ideale) overzichtstekening van het erf in het landschap. De variatie van kleine landschapselementen zorgt voor schuil- en voedselplekken voor veel verschillende vogels, kleine zoogdieren en insecten.

Bron: Stichting Landschapsbeheer Gelderland

Het erf is gemaakt door en voor mensen. Maar het erf biedt ook plaats aan vele planten- en dierensoorten. Vaak kun je met een aantal simpele ingrepen of juist door die achterwege te laten een ideaal thuis bieden voor bijvoorbeeld insecten, amfibieën, zoogdieren en vogels.

 

Vogels:

 • Plant struiken en bomen die noten dragen, zoals beuk, hazelaar, walnoot en eik.
 • Plant een boomgaard met fruitbomen aan.
 • Plaats rasterpaaltjes die als uitkijkpost dienst kunnen doen.
 • Plaats nestkasten, voor bijvoorbeeld de steenuil.
 • Laat oude dode bomen zo lang mogelijk staan, i.v.m. natuurlijke holten.
 • Gebruik geen gif.

 

Insecten:

 • Maak een insectenmuur of bijenblok. Deze moeten wel in de volle zon staan of hangen.
 • Plant bloemen die veel nectar en/of stuifmeel produceren zoals kaardebol, rode hoed en vlinderstruik. Ook schermbloemen als peen en venkel doen het goed.
 • Laat dood hout staan. In zachte, rottende delen van bomen kunnen gemakkelijk nestplaatsen uitgegraven worden.
 • Laat valfruit uit de hoogstamboomgaard liggen.
 • Ruim niet alle bladeren op.

 

Amfibieën en reptielen:

 • Leg een poel aan voor de voortplanting.
 • Bosjes, hagen en houtsingels zijn ideaal als schuil- en fourageerplaats. 
 • Maai in de periode juli t/m oktober het gras niet, in verband met de aanwezigheid van amfibieën.
 • Maak een broeihoop. Een broeihoop is een grote hoop met organisch materiaal dat aan het composteren is. In een broeihoop blijft het lekker warm, dit trekt de ringslang aan.

 

Zoogdieren:

 • Leg heggen aan in de tuin, in plaats van schuttingen.
 • Creëer een overhoek met wilde planten en struiken, waar bijvoorbeeld egels tussen kunnen kruipen.
 • Hang vleermuiskasten op en houd kelders in stand.
 • Maak een takkenril door hout of takken op te stapelen.

Bron: Stichting Landschapsbeheer Gelderland

 

Gerelateerde artikelen