Nieuws

Boeren, jagers en vogelbeschermers Midden-Delfland gezamenlijk voor behoud weidevogels

07 december

Om de (weide)vogels beter te beschermen, gaan jachthouders, veehouders en vogelwachten actief in het Midden-Delfland gebied nauwer samenwerken. Op een geanimeerd verlopen bijeenkomst 27 november 2017 in Schipluiden hebben de drie partijen afgesproken intensiever kennis en ervaring te delen en elkaars vakmanschap te verder te gaan benutten. De ontmoeting was gearrangeerd door het Weidevogelpact Midden-Delfland.

 

Het voortbestaan van de (weide)vogels in Midden-Delfland staat door een samenspel van oorzaken onder druk. Iedere vogelsoort ondervindt in meer of mindere mate last van alle landschappelijke - en maatschappelijke veranderingen en keuzes. Laag waterpeil, vroege grasoogst, andere (gras)gewassen, zwervende huisdieren en ook predatoren zoals de vos, kraai, ooievaar en buizerd zorgen voor teruggang in de weidevogelstand. Op 27 november kwamen daarom jachthouders, veehouders en vrijwilligers vogelwacht bij elkaar om van gedachten te wisselen over de rol van predatoren bij behoud en beheer van de weidevogel in het Midden-Delflandgebied.

 

Boeren, weidevogelbeschermers en jagers onderhouden via respectievelijk de Agrarische Natuur Vereniging (ANV)/ het Agrarisch Collectief Vockestaert, de Stichting Vogelwerkgroep Midden-Delfland en Wild-Beheer-Eenheid (WBE) Delfland onderling contact. Zij streven nu naar een betere verstandhouding tussen elkaar omdat ieders inzicht, vakmanschap en medewerking onmisbaar in de bestrijding van predatoren als kraaien, verwilderde katten en vossen is. Hoewel ieder anders kijkt, inzichten en mogelijkheden heeft, blijken de drie groepen één ding gemeen te hebben: De liefde voor de natuur en het buitenleven. Niet alleen boeren en vogelbeschermers genieten in het voorjaar van gruttogeluiden. Voor jagers, veehouders en de weidevogelvrijwilligers is de kievit ''de Máxima van Midden-Delfland''. ,,Wij worden ook blij als we haar roep horen,'' zegt een jachthouder.

 

Deze gemeenschappelijke liefde voor de natuur is de basis voor het bundelen van kennis, kunde en ervaring ,De contacten moeten minder anekdotisch en meer structureel worden,'' meent Jeroen Koorevaar, voorzitter van de WBE Delfland. ,,We hebben elkaar allemaal nodig.'' Hij vraagt boeren die last hebben van vossen, kraaien of katten contact op te nemen met de jachthouder in zijn gebied. ,,Dat gebeurt nu ook wel, maar nog onvoldoende. Daarom grijpen we soms te laat in en gaan nesten weidevogels verloren''. Ook roept hij boeren en vogelbeschermers op de veehouder of jachthouder te bellen als zij bejaagbare predatoren in de polder hebben gesignaleerd. ,,Deel wat je ziet met elkaar.´´

 

De huiskat wordt steeds vaker in ons polderlandschap gesignaleerd. Het blijkt niet/lastig tegen de eigenaren op te treden. Dit terwijl de loslopende c.q. verwilderde huiskat soms vele malen meer schade aanricht dan de vos. Het door de Agrarische Natuurvereniging ontwikkelde kattenraster – een soort schrikdraad speciaal tegen katten – waarmee op kleine schaal wordt geëxperimenteerd in Midden-Delfland, lijkt voorzichtig effectief.

 

Kuijpers, voorzitter Vogelwerkgoep Midden-Delfland, benadrukte overigens dat predatie voor weidevogels slechts één van de bedreigende factoren is. Ook het vroeg en grootschalig maaien van grasland, verlaging van het grondwaterpeil en de eenzijdige samenstelling van het grasland waardoor onvoldoende insecten voor de jonge vogels beschikbaar zijn, werken nadelig op de weidevogelstand. 

 

De boeren, jachthouders en vogelbeschermers in Midden-Delfland hebben afgesproken elkaar vaker en gestructureerd te treffen. Met elkaar kennis en ervaring delen om het complexe samenspel tussen oorzaken en gevolgen teruggang van de (weide)vogels proberen te begrijpen om zo de juiste maatregelen te kunnen treffen. Ook gaan de WBE Delfland, ANV/Agrarisch Collectief Vockestaert en de Vogelwerkgroep elkaar helpen bij het uitdragen en onderbouwen van het belang van maatregelen, de keuzes die gemaakt worden en de samenwerking.

 

WBE Delfland: www.wbe-delfland.nl

Vogelwerkgroep Midden-Delfland: Facebook @vogelsmiddendelfland

ANV en Agrarisch Collectief Vockestaert: www.vockestaert.nl

Deel dit bericht

Terug
Meer nieuws laden