Nieuws

Broedvogelmonitoring en nestkastonderzoek in Noardlike Fryske Wâlden

11 april

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden is een agrarische natuur- en landschapsvereniging met bijna 800 leden waarvan een groot deel agrarisch natuur- en landschapsbeheer uitvoert. De vereniging is actief in vijf gemeenten in het noordoosten van Friesland en zet zich onder andere in voor collectief weidevogelbeheer en landschapsbeheer. In het kader van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer vindt monitoring plaats aan beheerde en onbeheerde landschapselementen. Monitoring van soorten is van belang om inzicht te verkrijgen of de huidige werkwijze van beheer bijdraagt aan de ontwikkeling van soorten en biodiversiteit in het gebied. De komende periode vinden er broedvogelmonitoring en nestkastonderzoek naar de Gekraagde Roodstaart plaats.

 

Lees verder bij de bron.

Deel dit bericht

Terug
Meer nieuws laden