Nieuws

Burger geeft boer een mooi rapportcijfer

19 juli

Nieuwe Oogst - De Nederlandse burger geeft de land- en tuinbouw een gemiddeld rapportcijfer van 7,7. Het positieve beeld van de hardwerkende boer leeft niet alleen bij plattelandsbewoners, maar ook bij stedelingen.

De waardering voor de agrarische sector blijkt uit een onderzoek onder duizend burgers in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Het departement is geïnteresseerd in het beeld dat de Nederlandse bevolking heeft van de landbouw.

De uitkomsten geven onder meer aan dat slechts 4 procent van de ondervraagden een oordeel geeft dat enigszins negatief of zeer negatief is. Veel burgers hechten waarde aan de aanwezigheid van boeren en tuinders, driekwart vindt het noodzakelijk dat Nederland ook in de toekomst nog over agrarische bedrijven beschikt. [...]

Lees het hele artikel op Nieuweoogst.nu.

Deel dit bericht

Terug
Meer nieuws laden