Nieuws

De weidevogels van Amstelland krijgen een boulevard

24 mei

Dit is een artikel van Vogelbescherming Nederland
 

Slechts 10 km ten zuiden van Amsterdam ligt een open cultuurhistorisch landschap met bloemen, kruiden, insecten en weidevogels: de Bovenkerkerpolder in Amstelland. Veel mensen genieten er van de natuur. Mede dankzij de boeren is Amstelland een van de belangrijkste weidevogelkerngebieden van Nederland. Met binnenkort een heuse weidevogelboulevard. Maar Amstelland heeft nog meer te bieden…

 

Bloemrijke Bovenkerkerpolder

De eerste aanzet van de nieuwe weidevogelboulevard is er: een brede bloemrijke berm in de Bovenkerkerpolder van zo’n 2,5 meter breed en 4 kilometer lang langs de Middenweg. Op weilanden van zo’n 15 boeren worden de kopeinden ingezaaid met kruiden. Nu al staan er langs de Middenweg veel margrieten, weegbree, boterbloemen, duizendblad en veldzuring. Op deze bloemen komen veel insecten af die essentieel zijn voor de overleving van jonge kuikens van de gruttotureluurscholekster en kievit.

Fietsers en wandelaars kunnen vanaf het fietspad nu al zien wat zich in de Bovenkerkerpolder afspeelt, zonder de vogels te verstoren, omdat er een sloot tussen het fietspad en de bloemrijke rand zit. Vogels vliegen er af en aan. Binnenkort staan langs deze weg twee uitkijkpunten met informatie over het gebied en de streekproducten die er te koop zijn.

 

Enthousiaste boeren

Amstelland is een van de weinige plekken in Nederland waar het redelijk goed gaat met de weidevogels. Toch moet er op korte termijn meer gebeuren om deze vogels ook in de toekomst te behouden. Volgens Mark Kuiper, gebiedscoördinator weidevogelbeheer en verbonden aan de agrarische natuurvereniging, heeft de huidige intensieve landbouw grote nadelen.

Mark: ”Het gaat vooral om het produceren van zoveel mogelijk liters melk per koe tegen een lage prijs. Als we zo doorgaan raken we de weidevogels hier kwijt en ook het karakteristieke landschap. Daar kunnen de boeren niets aan doen. Het is het economische systeem waar we mee te maken hebben. We moeten het dus anders gaan doen.”

Gelukkig zijn er in het gebied genoeg enthousiaste boeren die een bijdrage leveren aan het landschap en de daarbij behorende vogels. Bij een extra inspanning voor de weidevogels krijgen zij een vergoeding. Dat betekent dat zij later het gras moeten maaien en meer kruidenrijk grasland in stand moeten houden of inzaaien. Dat staat haaks op de huidige prakijk van de intensieve landbouw, waarbij het eiwitrijke gras al heel vroeg gemaaid wordt en kuikens van weidevogels bijna geen overlevingskansen hebben.

 

Lees het volledige artikel op de website van Vogelbescherming Nederland: klik hier

Deel dit bericht

Terug
Meer nieuws laden