Nieuws

Eerste kruidenrijke graslanden ingezaaid

14 september

Voor het project “Koeien en Kruiden” van hogeschool Van Hall Larenstein hebben de eerste boeren afgelopen week hun land ingezaaid met kruidenrijk grasland. Het project richt zich op het creëren van kruidenrijk grasland voor duurzaam bodembeheer, koegezondheid, biodiversiteit en goede leefgebieden voor weidevogels zoals de grutto. De provincie Fryslân en het Ministerie van Economische Zaken zien graag meer kruiden in het grasland en stimuleren dit via het project Koeien en kruiden.

Het project Koeien en Kruiden

Doel van het project Koeien en Kruiden is om de meerwaarde van kruidenrijk grasland voor boer en omgeving in kaart te brengen. Steeds meer boeren raken geïnteresseerd in kruidenrijk grasland en willen hiermee aan de slag. Van Hall Larenstein zoekt uit hoe het kruidenrijke grasland het beste aangelegd en beheerd kan worden zodat het optimaal ingepast kan worden in de agrarische bedrijfsvoering. De hogeschool werkt daarbij samen met de agrarische collectieven. De kennis en ervaring van boeren die al veel met kruidenrijk grasland werken, zijn erg nuttig. Beide partijen hopen dat door samen te werken het gebruik van kruidenrijk grasland zal toenemen.


Bekijk het originele nieuwsbericht op de Melkveebedrijf.nl.

Deel dit bericht

Terug
Meer nieuws laden