Nieuws

‘Greppel plas-dras’ positief voor weidevogelkuikens

17 november

Op percelen met greppel plas-dras is het aantal weidevogelgezinnen van grutto, kievit en tureluur groter dan op percelen zonder greppel plas-dras. Om te weten of rond plas-drassen de kuikens daadwerkelijk vliegvlug worden is vervolgonderzoek nodig.

Bron: https://www.groeneruimte.nl/nieuws/artikel.html?id=197108&b=gr171117

Deel dit bericht

Terug
Meer nieuws laden