Nieuws

Maatwerk moet weidevogels redden

20 juni

Nieuwe Oogst - De kuikens van de grutto en andere weidevogels vliegen deze maand uit. Toch haalt het gros deze levensfase niet eens. Predatoren als vossen, zwarte kraaien en steenmarters smullen volop van de eieren en kuikens. Steeds meer agrarische collectieven en andere gebiedspartijen stellen een predatiebeheerplan op om het tij te keren.

 

Zonder plan is het lastig om iets tegen roofdieren te doen. Je kunt mozaïeken maaien, plasdras aanleggen of het maaien uitstellen, maar als predatoren hun gang kunnen gaan, is alles voor niets. Het is heel frustrerend en aan mensen niet uit te leggen dat er veel geld wordt uitgegeven om de weidevogel te redden', vertelt voorzitter Wilco de Jong van het Kollektivenberied Fryslân.

Sinds 2016, bij de invoering van het nieuwe het nieuwe stelsel van agrarisch natuurbeheer, zijn voor alle Friese weidevogelgebieden predatiebeheerplannen opgesteld. Hiermee krijgen jagers van de provincie ontheffing om de vos 's nachts met behulp van een lichtbak te bejagen en zijn vangkooien tegen de zwarte kraai in te zetten.

 

Afspraken

Ook hebben boeren afspraken gemaakt met natuurorganisaties, wildbeheereenheden en andere gebiedspartijen over de inrichting van het landschap om het roofdieren minder gemakkelijk te maken. 'We merken dat de discussie minder heftig is. Iedereen ziet in dat het nodig is en dat bejagen onderdeel is van het totale natuurbeheer.'

[...]

 

Het hele artikel lees je op Nieuweoogst.nu.

Deel dit bericht

Terug
Meer nieuws laden