Nieuws

Nesten patrijs uitgebroed

14 juni

Brabants Landschap, Stichting Landschapsbeheer Zeeland, Zeeuws Landschap en Vogelbescherming Nederland zijn in oktober 2016 een groot grensoverschrijdend beschermingsproject gestart om de patrijs en andere boerenlandvogels te redden. 

Dankzij de Interreg-subsidie kunnen de komende jaren in Engeland, Schotland, Duitsland, Vlaanderen en Nederland voorbeeldgebieden optimaal worden ingericht voor de patrijs. In Brabant is een demonstratiegebied (Oude Doorn) en een referentiegebied (Genderen) aangewezen. Elk 500 hectare groot. Hier werken ANV Altena-Biesbosch, NBV Altenatuur, WBE Land van Altena, Brabants Landschap en de Provincie Noord-Brabant samen om 30% toename aan biodiversiteit te realiseren. 

Zeer uitzonderlijke vondst

Vrijwilligers van de Weidevogelgroep Altenatuur waren dinsdagmiddag 18 april weidevogelnesten aan het  zoeken op een perceel met zomertarwe, om ze te kunnen beschermen tegen werkzaamheden. De groep werkt hier, nabij Sleeuwijk, al vele jaren samen met akkerbouwer Kobus Kolff. Kolff is met zijn patrijzenranden, keverbank, bloemenblokken en een patrijzenhaag een belangrijke deelnemer binnen het project ‘PARTRIDGE’. Gert-Jan van der Pol, één van de weidevogelbeschermers van Altenatuur, had op het perceel van Kobus vorig jaar met hulp van z'n collega-beschermers een nestje van de veldleeuwerik gevonden. Hij vertelde er tijdens het aflopen van het tarweperceel over tegen de andere vrijwilligers: "Het nestje lag zó mooi verscholen onder een zuringblad. Kijk, net zoals hier." Hij wees als voorbeeld een zuringblad aan met z'n bamboestok en tilde het een beetje op. En alsof het zo moest zijn, keek hij op een klein, crêmewit gekleurd eitje (zie fotogalerij). Kenners weten dat zo'n vondst zeer uitzonderlijk is. Want zelfs een compleet nest met gemiddeld 15 eieren is amper te vinden.


Bron: http://www.brabantslandschap.nl/actueel/nieuws/uitgebroed-nest-patrijs/?region=all&area=all

Deel dit bericht

Terug
Meer nieuws laden