Nieuws

Reuzengrutto nestelt langs de A12

19 april

Veel boeren werken hard om te zorgen dat vogels zich thuis voelen op hun erf, akkers en weides. Nu het lente is, nestelen weer talloze vogels op de boerderijen; van kieviten en grutto’s tot boerenzwaluwen en de steenuil. Op het land van boerin Marije Klever in Utrecht-De Meern heeft vandaag een blauwe reuzengrutto zijn thuis gevonden. Wie op de A12 richting het oosten rijdt, ziet deze bijzondere vogel bij de kruising met de A2 op zijn nest zitten. Met dit opvallende object van kunstenaar Robbert van der Horst, vragen Nederlandse boeren aandacht voor hun inspanningen om boerenvogels een goed thuis te geven.

 

Melkveehoudster Marije Klever stelde een stukje van haar land beschikbaar om het publiek te laten zien wat boeren allemaal doen. "Op mijn bedrijf ben ik al jaren actief voor boerenvogels. De vogels horen hier net zo thuis als mijn 100 koeien. Vaak zijn de inspanningen die boeren doen voor vogels maar voor een enkeling zichtbaar. Met deze actie willen we iedereen laten zien wat wij samen als boeren doen voor vogels en voor de biodiversiteit van ons landschap. Woon je in de buurt? Stap op de fiets en bekijk de reuzengrutto en natuurlijk ook zijn gewone soortgenoten van dichtbij!"

 

Melkveehouders beheren samen 40% van het Nederlands landschap. Ze houden rekening met erf-, akker- en weidevogels door bijvoorbeeld lage delen land onder water te laten staan, te zorgen voor kruidenrijk grasland of door het maaien van gras uit te stellen. Op de boerderij vinden zo’n 50 soorten vogels beschutting en voedsel. Weidevogels zoals de tureluur en grutto maken nesten in het lange gras en erfvogels als de witte kwikstaart, gier- en boerenzwaluw zoeken veiligheid en voedsel (insecten en wormen) op het boerenbedrijf. Wil je weten welke vogels zich nog meer thuis voelen op de boerderij en wat de boer bij jou in de buurt voor ze doet? Kijk dan op www.thuisvoorboerenvogels.net en download gratis de Slimme Vogels app.

 

Met de campagne ‘Thuis voor boerenvogels’ vraagt Slimme Vogels aandacht voor boerenvogels in Nederland en voor de inspanningen die melkveehouders daarvoor leveren. Slimme Vogels is een initiatief van de Duurzame Zuivelketen, dat een samenwerkingsverband is van LTO Nederland en de Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO).

Deel dit bericht

Terug
Meer nieuws laden