Nieuws

Samen zwaluwen redden

03 juli

Met steun van Vogelbescherming helpen vrijwilligers door heel Nederland de huiszwaluw, boerenzwaluw en oeverzwaluw. Hun inzet levert in een groot aantal gevallen mooie successen op.

Zwaluwen hebben hulp hard nodig

Met de >boerenzwaluw, huiszwaluw en oeverzwaluw gaat het niet denderend. Of eigenlijk gaat het bedroevend slecht. De huiszwaluw daalde sinds de jaren zestig met 75 procent: een half miljoen broedparen verdween onder andere door gebrek aan geschikte nestgelegenheid. De boerenzwaluw nam met eenzelfde percentage af. Deze soort lijdt onder de modernisering van landbouwbedrijven. Het aantal broedende oeverzwaluwen in Nederland wisselt sterk. De oeverzwaluw is afhankelijk van de grillige omstandigheden in het overwinteringsgebied, de Sahel, maar ook van de beschikbaarheid van steile wanden in ons land.

Vogelbescherming zette een sponsor-actie op onder leden en haalde maar liefst 100.000 euro op, waarmee 39 projecten van vogelwerkgroepen zijn gefinancierd. Door cofinanciering van andere partijen is uiteindelijk voor 200.000 euro aan projecten uitgevoerd...

Verder lezen? Ga naar de website van de Vogelbescherming.

Deel dit bericht

Terug
Meer nieuws laden