Nieuws

Sovon luidt noodklok boerenlandvogels

24 november

Dit is een artikel van Boerderij.

Minder weidevogels door veranderingen in het landschap.

Het aantal boerenlandvogels – zoals grutto, patrijs en veldleeuwerik – is de afgelopen decennia flink afgenomen, meldt Sovon Vogelonderzoek Nederland in de nieuw verschenen Vogelatlas. De voornaamste oorzaak van deze afname is te wijten aan veranderingen in ons landschap.

 

Intensiever landgebruik

Boerenlandvogels hebben het zwaar door intensiever landgebruik door boeren, aldus de onderzoekers. In 1975 bestond de helft van de vogelbevolking uit boerenlandvogels, tegenwoordig is dat nog minder dan 20%, zo laat Sovon weten. Hierbij steken zij niet de beschuldigende vinger uit naar de boeren. Met een flink aantal agrariërs werken zij reeds samen aan succesvolle projecten om het tij te keren. “De verandering moet komen van de overheid, voedselproducenten, consumenten en de landbouwsector gezamenlijk. Met z’n allen kunnen we ervoor zorgen dat de boerenlandvogels niet verdwijnen.”

De nieuwe Vogelatlas geeft overzicht van de actuele verspreiding en trends van broedvogels en wintervogels in ons land. Ontwikkelingen zoals klimaatverandering, verstedelijking, schaalvergroting van de landbouw en afname van insecten zijn van grote invloed voor de huidige vogelstand- en verspreiding, stelt Sovon.

 

Lees het volledige artikel op Boerderij.nl, klik hier

Deel dit bericht

Terug
Meer nieuws laden