Nieuws

Speciale aandacht voor boerenlandvogels: start project Vogelakkers

02 april

In de provincie Noord-Brabant gaat het niet goed met de vogels die afhankelijk zijn van kleine akkers, struikenbosjes en boomgroepen. Vogelwerkgroep De Kempen, Biodiversiteitsteam Eersel en gemeente Eersel geven met het project Vogelakkers een voorbeeld dat het ook anders kan!

 

Op zes locaties van de gemeente zaaien we begin april akkers in met verschillende graansoorten en fleurige bloemen. Vogelwerkgroep De Kempen, Biodiversiteitsteam Eersel en gemeente Eersel werken hierin samen om boerenlandvogels te helpen. En dat is nodig. Wij, mensen, nemen steeds meer en intensiever land in gebruik. Het gevolg is dat vogels zoals de geelgors, de patrijs en de steenuil steeds minder voedsel en schuilmogelijkheden vinden in het buitengebied, en dus uit het boerenland verdwijnen. Het doel van project Vogelakkers is om het voedselaanbod voor boerenlandvogels te verbeteren en daarmee een bijdrage te leveren om de achteruitgang van deze vogels een halt toe te roepen.

Onderzoek
Vogelwerkgroep De Kempen heeft in 2016 aan de hand van inventarisaties en een bepaalde systematische rangschikking, de meest kansrijke locaties in beeld gebracht. Op basis hiervan is een selectie gemaakt om zes akkers in te zaaien met bloemrijke graanmengsels. De Vogelwerkgroep verzorgt ook de vervolg monitoring op zowel de geselecteerde als de niet-geselecteerde akkers in gemeentelijk eigendom om de effecten van het project Vogelakkers in beeld te brengen.

Heeft u vragen over het project? Neem gerust contact op met Wilco van den Berg via gemeente@eersel.nl of (0497) 531300.
 

Bron: http://www.pc55.nl/gemeentelijk/speciale-aandacht-boerenlandvogels-start-project-vogelakkers/

Deel dit bericht

Terug
Meer nieuws laden