Nieuws

Subsidie beschikbaar voor weidevogelbeheer Friesland

04 oktober

Boeren in Friesland kunnen van 9 oktober tot en met 1 december 2017 subsidie aanvragen voor weidevogelbeheer. Het geld is bedoeld voor het natter maken van het land in de kansrijke gebieden voor weidevogels. Dit kunnen zij doen via hun agrarisch collectief. Het subsidieplafond is 100.000 euro Het collectief bepaalt hoeveel subsidie iemand ontvangt. Het geld is beschikbaar gesteld door Gedeputeerde Staten van Friesland. 
 


De subsidie is bedoeld voor vernatting van het land. Denk aan een hoger waterpeil en plas dras gebieden. Weidevogels voelen zich thuis in vochtige graslanden. De inrichtingswerkzaamheden voor een hoog waterpeil en/of plas dras vallen ook onder de subsidieregeling. Denk aan het plaatsen van dammen en of stuwen.

Boeren konden van 6 maart tot en met 29 september dit jaar ook al subsidie aanvragen voor weidevogelbeheer. De regeling wordt opnieuw opengesteld, omdat een aantal subsidieaanvragen nog niet gereed was tijdens de vorige openstellingsperiode. De Tijdelijke subsidieregeling weidevogelbeheer is in 2014 vastgesteld.

Meer informatie over de openstelling is te krijgen via de agrarische collectieven.

Bron: GroeneRuimte

Deel dit bericht

Terug
Meer nieuws laden