Nieuws

Subsidie voor herstel- en inrichtings- maatregelen in Brabant

13 oktober

Vanaf maandag 13 november tot en met 19 januari 2018 kunnen projectaanvragen worden ingediend voor de openstelling herstel- en inrichtingsmaatregelen natuur en biodiversiteit in Noord-Brabant. Vanuit het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) Brabant komt er 12,24 miljoen euro beschikbaar voor maatregelen om natuur en biodiversiteit te versterken. De subsidieregeling is met name interessant voor waterschappen, terreinbeheerders, gemeenten en andere eigenaren of beheerders van natuurgebieden, die overwegen om in de tweede helft van 2018 grootschalige projecten te starten op het gebied van natuurherstel of beekherstel. 

 

In totaal is 9 miljoen euro beschikbaar voor PAS-herstelmaatregelen: maatregelen die de gevolgen van stikstofuitstoot op kwetsbare natuurgebieden terugdringen. Denk bijvoorbeeld aan het afplaggen of bekalken van stukken grond. Daarnaast is 3,24 miljoen euro beschikbaar voor watergerelateerde maatregelen zoals het vernatten van natuurgebieden of het vispasseerbaar maken van stuwen. Dergelijke maatregelen dragen ertoe bij dat Nederland tijdig kan voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water.

Meer informatie over de openstelling is te vinden op de website van Stimulus Programmamanagement.

Bron: Stimulus Programmamanagement, 13 oktober 2017

 

Deel dit bericht

Terug
Meer nieuws laden