Nieuws

Vogelwerkgroep De Kempen werkt actief aan goede omstandigheden voor akkervogels

12 oktober

De vogelwerkgroep De Kempen heeft dit voorjaar 6 landbouwpercelen van de gemeente Eersel ingezaaid met speciaal samengestelde kruiden- en plantenmengsels om een grotere verscheidenheid aan vogels naar de Kempen te doen trekken. De gemeente heeft voor dit project 5 hectare tijdelijk uit het reguliere pachtaanbod gehaald. Voorheen werden deze percelen korte periodes verpacht aan boeren. De gemeente mist hierdoor pachtinkomsten, maar daar staan maatschappelijke baten tegenover. "We willen laten zien dat er op akkers ruimte te maken is voor akkervogels", aldus een woordvoerster van de gemeente. 

Niet elk stukje gemeentelijke pachtgrond was geschikt voor de proef. Uiteindelijk heeft de werkgroep zelf zes percelen geselecteerd, op basis van de huidige vogelstand en diverse andere criteria zoals de nabijheid van water en een hoge rij eiken. Naast het inzaaien van de akkers hebben de leden van de Vogelwerkgroep een uitgebreid meetsysteem ontwikkeld om te toetsen of hun aanpak werkt. Direct na het inzaaien is de vogelstand bepaald. Nu de gewassen tot volledig zijn opgekomen, worden deze tellingen herhaald. De Vogelwerkgroep voert dezelfde metingen uit op akkers die bij boeren in bedrijf zijn, en kale percelen, zodat een goede vergelijking mogelijk wordt.

Bron: Eindhovens Dagblad, 12 oktober 2017
 
 

Deel dit bericht

Terug
Meer nieuws laden