Nieuws

Weidevogelpact Midden-Delfland krijgt boost

24 januari

Het Weidevogelpact Midden-Delfland heeft afgelopen jaar een boost gekregen. Zo zijn er voorbereidingen getroffen om op meer dan tien locaties een greppelplasdras met zonnepomp te realiseren dit voorjaar. 'We zetten goede stappen', stelt coördinator Floor Koornneef van het Weidevogelpact Midden-Delfland.

 

De weidevogelstand gaat in heel Nederland achteruit. Ook in Midden-Delfland. Kijkend naar pure aantallen tussen 2015 en 2017 is er een stijging te zien, maar het bruto territoriaal succes is niet op peil om de populatie ook op lange termijn in stand te houden, stelt voorzitter Michel Kuijpers van de Vogelwerkgroep Midden-Delfland.

'Het gaat langzaam achteruit. We hebben randgebieden verloren, door de komst van de rijksweg A4 zijn vogels verschoven. Ergens anders zijn er daardoor wel extra weidevogels bijgekomen, maar dat betekent niet dat er meer zijn. Nog steeds worden er onvoldoende kuikens vliegvlug.'

 

Compensatiegelden

Het Weidevogelpact Midden-Delfland is in 2014 is ontstaan vanuit de Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam (IODS), waarbij compensatiegelden voor de aanleg van de A4 voor natuur en weidevogels beschikbaar kwamen.

Het is een initiatief van gemeente Midden-Delfland en provincie Zuid-Holland. Het weidevogelpact is verder opgezet door LTO Noord-afdeling Delflands Groen, Natuurmonumenten, ANV Vockestaert, Vogelwerkgroep Midden-Delfland en KNNV-afdeling Delfland.

De samenwerking is sinds kort verstevigd. 'Alleen door intensiever samen te werken, kunnen we stappen maken', zegt coördinator Floor Koornneef van het Weidevogelpact Midden-Delfland.

 

Gemeenschappelijk doel

'We zitten hier met vijf partijen, die allemaal hun eigen belangen hebben, maar we hebben ook een gemeenschappelijk doel: de weidevogel. Ieder brengt zijn eigen expertise in. Het zou goed zijn als er nog meer op polderniveau inrichtings- en beheerplannen worden gemaakt, die afgestemd worden met de lokale boeren, weidevogelvrijwilligers, jagers, waterschap, bewoners en andere grondeigenaren.'

Kuijpers beaamt dat. 'Het pact is een brede vertegenwoordiging van organisaties in het gebied. We hebben allemaal andere belangen.'

 

Lees verder bij de bron: Nieuwe Oogst

Deel dit bericht

Terug
Meer nieuws laden