Nieuws

Zeisbrigade geeft weidevogels meer ruimte in Hoeksmeer

12 oktober

Een groep van tien vrijwillige maaiers gaat donderdag 19 oktober met de handzeis twee broedeilanden in Hoeksmeer vlakbij het Groningse Garrelsweer ‘voorjaars klaar’ maken. Deze bijzondere zeisbrigade zorgt er voor dat de met riet begroeide eilandjes midden in natuurgebied Hoeksmeer weer aantrekkelijk worden voor kluten.

 

Zeisbrigade aan de slag

Coördinator natuurbeheer Jeroen Kuipers: ‘de zeisbrigade van Landschapsbeheer Groningen hoopt in één dag beide eilanden aan te kunnen pakken en daar is Natuurmonumenten erg blij mee. Het is bijna onmogelijk om met zware machines het waterrijke en moerasachtige natuurgebied in te komen. Als het al zou lukken, heeft de bodem daar veel van te lijden, en dat willen we natuurlijk voorkomen, zo betoogt Kuipers. Maar zo vervolgt hij: ‘het maaien met de zeis levert natuurlijk ook een bijzonder plaatje op. Terug naar vroegere tijden toen veel van het boerenwerk nog handmatig werd uitgevoerd’.

 

Veilige broedplek

Momenteel zijn de eilandjes sterk vergrast en staat er veel riet. Weidevogels houden van een broedplek waar ze goed zicht hebben op hun omgeving om grondroofdieren als vos en marter snel te kunnen spotten. Bovendien zo zegt Kuipers is het maaien met de zeis beter voor kleine zoogdieren en amfibieën in het gras. Muizen en kikkers hebben de tijd om zich uit de voeten te maken als ze geluid horen. Bij een machine maken ze geen schijn van kans. Natuurmonumenten hoopt dat volgend voorjaar weidevogels zoals tureluur, kluut, bergeend, kleine plevier en kievit de eilandjes herontdekken. Met water rondom biedt het weidevogels een veilige broedplek.

 

Verzamelplaats voor grutto’s

Wat heel bijzonder om te zien is, zo besluit Kuipers, is dat deze eilandjes ieder voorjaar de verzamelplaatsen zijn voor de terugkerende grutto’s hier in het gebied. Alle ‘Hoeksmeer’ grutto’s die uit hun overwinteringsgebieden in Afrika terugkeren, gaan eerst een nachtje slapen op deze veilige eilandjes. De dagen er na kiezen ze in de omringende weidevogelgraslanden een leefgebied uit voor de zomer.

 

Weidevogelstand Hoeksmeer stabiel

Natuurmonumenten werkt samen met pachters en vrijwilligers om de weidevogels in Hoeksmeer te behouden. De landelijke trend laat zien dat het slecht gaat met de weidevogels. In Hoeksmeer is het aantal weidevogels al jaren stabiel. De zeisbrigade levert met hun bijdrage een welkome aanvulling op het stabiele weidevogelbestand in Hoeksmeer!

Bron: Natuurmonumenten

Deel dit bericht

Terug
Meer nieuws laden