Over slimmevogels.net

Melkveehouders beheren samen maar liefst veertig procent van het Nederlandse landschap. Een landschap dat zich kenmerkt door grazende koeien en boerenlandvogels, in de wei, op de akkers en op het erf. Een groeiende groep neemt – soms vergaande – maatregelen op het bedrijf om landschap, biodiversiteit en boerenlandvogels te behouden. Activiteiten die soms vanzelfsprekend lijken voor de melkveehouder kunnen een grote bijdrage leveren aan de biodiversiteit.

Delen van kennis en samenwerken

Het is belangrijk deze activiteiten goed in beeld te brengen, zowel bij de sector zelf als bij het Nederland publiek. Daarnaast zijn wij ervan overtuigd dat meer samenwerking en kennisdeling tussen mensen die zich inspannen voor boerenlandvogels, kan bijdragen tot een nog beter resultaat voor de boerenlandvogels. Met deze achtergrond is slimmevogels.net opgestart.

Interactief platform

Op ons interactieve platform kunnen melkveehouders én andere betrokkenen (als organisaties en vrijwilligers) vragen en praktische tips over zorg voor boerenlandvogels vinden en delen. Iedereen kan met een eigen profiel, zichtbaar maken wat hij/zij al doet.  Door ervaren weidevogelboeren te verbinden met collega’s met vragen, maakt slimmevogels.net praktische tips en ervaringen voor een bredere groep toegankelijk. Samen maken deelnemers op het platform zichtbaar wat ze voor boerenlandvogels doen én waar dat vaak nog beter kan.

Organisatie

Slimmevogels.net is een initiatief van de Duurzame Zuivelketen, waarin Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO Nederland) en de Nederlandse Zuivelorganisatie Organisatie (NZO) samenwerken. BoerenNatuur en Vogelbescherming Nederland zijn als (kennis)partner aangesloten bij dit initiatief. Aequator Groen & Ruimte en Imagro BV staan aan de lat voor de opzet en realisatie van slimmevogels.net.