BoerenNatuur

BoerenNatuur.nl is de landelijke vereniging van de 40 agrarische natuur- en landschap collectieven. In deze collectieven werken zo'n 8.000 boeren samen op ongeveer 80.000 ha aan het beheer en onderhoud van onze waardevolle en mooie Nederlandse boerennatuur. Deze boeren kiezen er bewust voor landschap, natuur en waterbeheer te integreren in hun bedrijfsvoering. Binnen BoerenNatuur.nl werken deze collectieven samen aan een efficiënte en effectieve uitvoering van het agrarisch natuurbeheer; aan het bevorderen van natuurinclusieve landbouw en aan kennisontwikkeling en kennisdeling rondom agrarisch natuurbeheer.

Meer informatie is te vinden op http://www.boerennatuur.nl/.