Duurzame Zuivelketen

De Duurzame Zuivelketen is een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en LTO Nederland en valt onder ZuivelNL. De 13 zuivelondernemingen die lid zijn van de NZO verwerken gezamenlijk 98% van de Nederlandse melk. LTO Nederland vertegenwoordigt ongeveer 70% van de 18.000 Nederlandse melkveehouders. ZuivelNL is de ketenorganisatie van de Nederlandse zuivelsector. In de Duurzame Zuivelketen werken deze partijen samen aan een zuivelsector die toekomstbestendig en verantwoord is. Ook het actief uitdragen van de inzet van de melkveehouderijsector op het gebied van duurzaamheid is een belangrijke doelstelling van de Duurzame Zuivelketen.

Meer informatie is te vinden op http://www.duurzamezuivelketen.nl/