Veelgestelde vragen

Waarom is Duurzame Zuivelketen dit initiatief gestart?

Melkveehouders beheren samen een groot deel van het Nederlandse landschap. Een landschap dat zich kenmerkt door grazende koeien en boerenlandvogels, in de wei, op de akkers en op het erf. Melkveehouders verrichten activiteiten die soms vanzelfsprekend lijken voor de melkveehouder maar die een grote bijdragen kunnen leveren aan de biodiversiteit. Een groeiende groep neemt bewust – soms vergaande – maatregelen op het bedrijf om landschap, biodiversiteit en boerenlandvogels te behouden. Het is belangrijk deze activiteiten goed in beeld te brengen, zowel bij de sector zelf als bij het Nederland publiek. Daarnaast zijn wij ervan overtuigd dat meer samenwerking en kennisdeling tussen mensen die zich inspannen voor boerenlandvogels, kan bijdragen tot een nog beter resultaat voor de boerenlandvogels. Met deze achtergrond is slimmevogels.net opgestart.

 

Waarom zou ik deelnemer moeten worden op dit platform?

Op ons interactieve platform kunnen melkveehouders én andere betrokkenen (organisaties, vrijwilligers en vogelliefhebbers) vragen en praktische tips over zorg voor boerenlandvogels vinden en delen. Iedereen kan met een eigen profiel, zichtbaar maken wat hij/zij al doet.  Door ervaren weidevogelboeren en mensen met veel kennis over boerenlandvogels te verbinden met melkveehouders met vragen, maakt slimmevogels.net praktische tips en ervaringen voor een bredere groep toegankelijk. Samen maken deelnemers op het platform zichtbaar wat ze voor boerenlandvogels doen én waar dat vaak nog beter kan.

 

Wat wordt er van mij verwacht als deelnemers aan dit platform?

Als deelnemer kun je vragen en praktische tips over zorg voor boerenlandvogels vinden en delen.

 

Wat is de meerwaarde voor mij als melkveehouder om op dit platform te laten zien wat ik allemaal doe op het gebied van boerenlandvogels?

Heel veel van wat er gebeurt is (nog) niet zichtbaar. Begrip en waardering vanuit de samenleving begint bij het laten zien wat de sector doet. Als je wilt kan je dan ook zien wat en waar het beter kan en hoe je dat op een praktische manier voor elkaar krijgt.

 

Waarom vragen we naar gegevens m.b.t. de omvang (aantal koeien/ ha) van melkveebedrijven?

We willen via dit platform laten zien dat breed in de melkveehouderij een bijdrage wordt geleverd aan de zorg voor boerenlandvogels en dat dit niet persé gerelateerd is aan de bedrijfsomvang (groot/klein, intensief/extensief). Het is feitelijke informatie welke bijdraagt aan de beeldvorming van bezoekers van het platform.