Dirk Gravesteyn
Melkveehouder
Pijnacker
Ik doe mee met Slimme Vogels omdat:

ik het als mijn plicht voel om iets voor de natuur te doen.Mijn vrouw, Isabella Gravesteyn, en ik melken 45 koeien en wij hebben 28 stuks jongvee op 40 hectare weiland.  Van deze 40 hectare hebben wij 20 hectare in eigendom, 12 hectare in pacht en 8 hectare huren wij van Natuurmonumenten. Wij zitten nu in de omschakeling van gangbaar naar biologisch. Vanaf 1 november 2017 zijn wij biologisch omdat we er eigenlijk altijd al heel dicht tegenaan zaten. Wij zaten op gemiddeld 2 koeien per hectare en gaan nu naar gemiddeld 1,7 koe per hectare en dit wordt waarschijnlijk nog wel minder (1,5 per hectare).


Deel het verhaal van Dirk Gravesteyn

Op ons bedrijf komen onder meer kieviten, grutto’s, scholeksters, tureluren en boerenzwaluwen voor. Wij zijn aangesloten bij een agrarisch collectief en wij hebben twee hectare uitgesteld maaien. De laatste jaren kwam daar vier hectare uitgesteld maaien, in de vorm van flexibel beheer bij. Op die plekken waar zich gedurende het seizoen nog weidevogels bevonden hebben wij het gras laten staan. Op de percelen zonder uitgestelde maaidatum zoekt een vrijwilliger naar nesten en markeert deze nesten. Wanneer er veel vogels bij elkaar op één perceel zitten, dan laten wij al het gras op dat perceel staan. Op de grond van Natuurmonumenten liggen kruidenrijke graslanden. Hier passen wij extensieve beweiding toe.

In onze stallen zitten een aantal paartjes boerenzwaluwen. Wij zouden er graag nog meer zien omdat het mooie nuttige vogels zijn. Dit laat zich echter niet afdwingen. Boerenzwaluwen zijn honkvast en moeten zichzelf eerst vermeerderen. Recentelijk hebben wij de helft van de isolatie van de jongveestal verwijderd zodat het jongvee meer licht en lucht heeft. Hierdoor kwamen de vakwerkspanten weer tevoorschijn, wat meer broedgelegenheid creëert voor de boerenzwaluw. Het was een mooie bijvangst.

 

Ecologisch slootkantenbeheer

Wij doen mee aan ecologisch slootkantenbeheer. Dit was dit jaar voor het eerst bij ons agrarisch collectief mogelijk. Omdat er voor dit pakket ook een link ligt met het Waterschap, komt er veel extra regelwerk, administratie en rompslomp bij kijken terwijl het bedrag dat wij ervoor krijgen relatief laag is. we zijn benieuwd naar de resultaten en hopen dat de rompslomp minder zal worden anders is de maatregel waarschijnlijk snel weer uit het pakket bij het collectief want zij moeten met weinig middelen veel werk verzetten.

Gunstige omstandigheden en het weer

Of een maatregel ten behoeve van de bescherming van boerenlandvogels in de bedrijfsvoering is in te passen, hangt soms ook wel wat van het toeval af. Dit jaar waren de omstandigheden gunstig. De weidevogels zaten op een ‘gunstig’ perceel en allemaal bij elkaar, zodat wij relatief eenvoudig een groot stuk gras konden laten staan in mooie werkbare eenheden. Daarnaast waren de weersomstandigheden ook goed en hebben wij een hele mooie snede kunnen halen van het gras met de uitgestelde maaidatum (onder flexibel beheer).

 

Samen kom je verder

Wij vinden maatschappelijke waardering erg belangrijk. Als ons verhaal niet gehoord wordt, ondermijnen wij onze eigen markt. Wij vinden het belangrijk om met vrijwilligers, omwonenden en collega’s samen te werken. Zo hebben wij vier maanden geleden een vrijwilliger aangenomen die een paar dagen per maand bij ons komt werken. Ook hebben wij een appgroep opgezet die beheert wordt door mijzelf en mijn vrouw. Het doel van deze appgroep is om omwonenden van de pinkenwei (op natuurgrond van Natuurmonumenten) te betrekken bij het wel en wee van het vee en het land. In de eerste plaats om calamiteiten door te kunnen geven. Door de app weet iedereen namelijk hoeveel vee er behoort te lopen en wat voor vee er loopt. Nu, het tweede seizoen, blijkt de app ook een sociale functie te hebben, waarop foto’s van koeien, onraad in de straat en nog veel meer gedeeld wordt. In de appgroep zitten 15 omwonenden en 5 vrijwilligers van Natuurmonumenten. Als je jezelf ervoor openstelt vind je mensen die je willen helpen. Enthousiaste mensen zijn de beste ambassadeurs!

 

Wij doen mee met Slimme Vogels omdat wij het als ons plicht voelen wat voor de natuur te doen. Daarnaast willen wij zichtbaar maken wat we al doen voor de natuur en willen wij leren wat we nog meer voor de natuur kunnen doen.

Deel het verhaal van Dirk Gravesteyn