Egbert Zorgdrager
Melkveehouder
Formerum, Terschelling
Ik doe mee met Slimme Vogels omdat:

ik met liefde bijdraag aan de prachtige poldernatuur en dat ook graag uitdraag!'Met de juiste maatregelen trek je de vogels naar je toe'

 

Met mijn vrouw Karina heb ik een biologisch melkveebedrijf op Terschelling. Onze oudste zoon zit ook in het bedrijf en de tweede zoon komt er binnenkort eveneens bij! We melken zo’n 125 koeien op 111 ha. We werken al ruim 30 jaar met beheerovereenkomsten en zijn meer dan 25 jaar biologisch; al onze melk leveren we aan de kaasmaker op Terschelling.


Deel het verhaal van Egbert Zorgdrager

We hebben zo’n 15 soorten broedvogels op het bedrijf: van 50 broedpaar grutto tot tientallen tureluurs, honderden kokmeeuwen, scholeksters en zelfs broedende veldleeuweriken. In 1990 raakte ik door een ruilverkaveling de beste weidevogelpercelen kwijt. Na drie jaar bleek op veel van de nieuwe percelen, waar voorheen geen vogels zaten, behoorlijk veel weidevogels te broeden! Ik ben ervan overtuigd dat je door het nemen van de juiste maatregelen de vogels naar je toe kunt trekken.

 

Uitgesteld maaibeheer

Eén van de belangrijkste dingen die we doen is een uitgestelde maaidatum: ongeveer de helft van de percelen maaien we later: variërend tussen 8 juni en 15 juli. Voor veel boeren is dat een goed inpasbare maatregel, een uitgestelde maaidatum op 10 – 15 % van het bedrijf. Jongvee en droge koeien doen het heel goed op het structuurrijke ‘arme’ gras met veel kruiden, het is heel gezond voor ze. Je hebt wel wat minder opbrengst, maar de kwaliteit is hoger.

 

Andere focus

Ik focus me niet op het halen van de hoogste productie per koe, maar op het bouwen aan een gezond bedrijf. Het gaat uiteindelijk steeds makkelijker en draait economisch veel beter dan voorheen! Door kruidenrijk gras te geven bespaar je ook: de koeien geven weliswaar minder melk, maar ze zijn gezonder en ik heb er minder kosten aan, hoef bijvoorbeeld minder aanvullend structuurrijk voer te kopen.

'De beheerovereenkomsten zijn voor ons een belangrijke financiële basis, die ook bij een mindere melkprijs een stabiele inkomstenstroom op gang houdt'

 

 

Hou het erf niet al te netjes

Voor een soort als de boerenzwaluw bijvoorbeeld, kun je heel makkelijk iets doen: gewoon een beetje ruimte in je schuur vrijmaken, daar misschien een plankje of balkje ophangen en zorgen dat er altijd een raampje of kiertje openstaat zodat ze in en uit kunnen vliegen. De allermakkelijkste tip: je erf niet ál te netjes houden! Hou een paar rommelhoekjes waar vogels kunnen schuilen en waar insecten zijn, die als voedsel dienen.

 

Waardering uit de maatschappij

Ik merk dat we steeds meer support en waardering van burgers en toeristen krijgen. ’s Zomers als ik in het land ben hoor ik soms wel een paar keer per dag vanaf het fietspad: ‘Het ziet er mooi uit hier!’ Er is ook een toenemende vraag vanuit de maatschappij naar producten met een verhaal. We hebben echt de tijd mee; 25 jaar geleden was het nog echt pionieren. De omstandigheden om verder te intensiveren en uitbreiden worden alsmaar moeilijker, terwijl de situatie en het rendement om de andere kant uit te gaan en te extensiveren optimaler wordt.

Deel het verhaal van Egbert Zorgdrager