Ernst van der Schans
Melkveehouder
Well
Ik doe mee met Slimme Vogels omdat:

ik hetgeen ik in ontvangst heb mogen nemen weer in goede en gezonde staat over wil dragen aan een volgende generatie.Ons bedrijf - Den Eelder

Wij hebben een melkveebedrijf op 150 hectare grasland en houden 500 koeien met bijbehorend jongvee. Op ons bedrijf combineren wij het beste van gangbaar en biologisch, waarbij wij proberen zo dicht mogelijk bij de natuur te blijven. Op ons bedrijf komen veel weidevogels voor, waaronder de grutto, kievit, tureluur en scholekster. Ook hebben we wulpen, lepelaars en boerenzwaluwen.
 

Ontdek meer over dit familiebedrijf op hun website.

 


Deel het verhaal van Ernst van der Schans

Onze maatregelen voor boerenlandvogels

Wij hebben dit jaar een plas-dras aangelegd van twee hectare groot op een perceel waar al jaren lang veel vogels zitten. Ik ben benaderd door de agrarische natuur- en landschapsvereniging “de Capreton” met het verzoek voor aanleg van deze plas-dras. De vergoeding dekt niet alle kosten; ik zie het als een leuke tegemoetkoming. Wij vinden het leuk om op deze manier een bijdrage te kunnen leveren aan het beschermen van de weidevogels. De plas-dras heeft een enorm aantrekkingskracht op vogels!
 

Wij werken nauw samen met onze agrarische natuur- en landschapsvereniging. Vrijwilligers van deze vereniging komen op ons bedrijf om naar nesten te zoeken en ons te adviseren. Ze vertellen ons waar de vogels zitten en waar het gras moet blijven staan. De samenwerking met het collectief ervaren we als zeer prettig.


De percelen op de huiskavel beweiden wij. We hebben een perceel met mais op afstand. In overleg met de wildbeheerder laten we soms een stukje (van ongeveer 0,5 hectare) tot ver in de winter staan. Dit dient als voedsel voor de vogels. Ook vinden ze hier bescherming.

Samen voor natuur

Wij vinden het mooi om te zien dat er zoveel enthousiaste vrijwilligers klaar staan om de weidevogels te beschermen en met hoeveel liefde en inzet dit gedaan wordt. We ontmoeten mensen met verschillende achtergronden, maar met allemaal dezelfde passie voor de agrarisch natuur. Het is fantastisch deze passie samen te delen. Het is goed om door elkaars bril te kijken en van elkaar te leren. De groep melkveehouders wordt steeds kleiner. Het is daarom belangrijk dat wij, samen met iedereen die hart heeft voor natuur en landschap, het beschermen van de agrarische natuur hoge prioriteit geven.

 

Maatschappelijke waardering

Als melkveehouderijbedrijf den Eelder mensen vinden we maatschappelijke waardering zeer belangrijk. Het is nodig voor de “licence to produce”.

 

Motivatie en reden deelname aan Slimme Vogels

Wij doen mee met Slimme Vogels omdat we niet alleen producent van melk zijn. Ik ben melkveehouder en zuivelbereider, niet om snel en makkelijk geld te verdienen maar vanwege mijn passie voor koeien en zuivel,  en mijn liefde voor het agrarisch landschap. Ik voel mijzelf rentmeester; verantwoordelijk om hetgeen ik in ontvangst heb mogen nemen weer in goede en gezonde staat over te dragen aan een volgende generatie. Ik ga dan ook niet voor het  korte termijn gewin, maar voor een duurzame en verantwoorde bedrijfsvoering.

 

Deel het verhaal van Ernst van der Schans