Gert-Jan de Jong
Melkveehouder
Eemnes, Utrecht
Ik doe mee met Slimme Vogels omdat:

ik het belangrijk vind dat we behouden wat er nog is, dat het niet nog verder achteruit gaat met de weidevogels.'Geef degenen die hun best doen een marktconforme vergoeding'
 

Ik heb 100 melkkoeien en 100 stuks jongvee op 75 ha, waarvan 25 ha van Natuurmonumenten is. Mijn melk lever ik aan Leerdammer. Voor weidevogels doe ik aan legselbeheer, ik heb diverse percelen met uitgestelde maaidatum, zo'n 7 ha kruidenrijk grasland, twee plas-drassen en greppels en sloten die ik volpomp tussen twee kruidenrijke percelen. Ook maai ik op de percelen waar legselbeheer op zit in maaitrappen: nooit het hele blok in één keer maaien, zodat de vogels een uitwijkmogelijkheid hebben.

 


Deel het verhaal van Gert-Jan de Jong

Actief in Eemland

Veel maatregelen van nu komen voort uit dingen die je van oudsher al deed. Zo was het vroeger gebruikelijk dat je niet alles in één keer maaide, dat was niet eens mogelijk met de kleinere machines. Mensen die kievitseieren zochten werden van rapers beschermers; nog later kwamen de beheerpakketten. Ik ben in het weidevogelbeheer gerold, en als het lukt wat je doet word je enthousiaster en wil je dat de dingen nog beter gaan. Hier in Eemland zijn we allemaal vrij actief, dat geeft een domino-effect en het versterkt het leefgebied voor de vogels als geheel.
 

Trouwe vogels

Als je graag weidevogels op je land wilt: een plas-dras of volle greppel heeft een ontzettende aantrekkingskracht. Werk dan wel met ruige mest op die percelen, en het allerbelangrijkst: zorg voor openheid! Het gebied moet om te beginnen geschikt zijn door de openheid.Bomen en struiken bieden schuilgelegenheid en uitkijkposten voor vliegende predatoren. Een perceel met mais trekt bijna altijd kieviten aan, dat zijn de bodyguards van de grutto’s. Als je het goed doet voor de vogels, dan zijn ze wel trouw, vaak komen gruttofamilies terug om te broeden op exact dezelfde plek.

 

 

 

'Iedereen kan wel wat doen, als je maar goed kijkt naar het gebied. Doe aan beheer waar het zin heeft.'
 

Wij hebben in het gebied een grote plas-dras van Natuurmonumenten, daar komen in het voorjaar tienduizend grutto’s op af. Dat fungeert weliswaar als lokplek, maar de omstandigheden in de rest van het gebied moeten ook op orde zijn willen ze tot succesvol broeden komen. In Eemland zijn er door het collectief in totaal 49 zonnepompjes geplaatst, dus er zijn behoorlijk wat natte plekken waar de vogels van kunnen profiteren. Iedereen kan wel wat doen, als je maar goed kijkt naar het gebied. Doe aan beheer waar het zin heeft.


Waardering

Ik ben wel van de positieve PR. Maatschappelijke waardering vind ik heel belangrijk. Ik baal ervan als mensen niet weten wat er écht gebeurt: ze hebben of een te romantisch beeld à la ‘Boer zoekt vrouw’ of het intensieve uiterste. Ik vind het belangrijk dat we behouden wat er is, dat het niet nog verder achteruit gaat met de weidevogels. Maar boeren moeten ook voldoende inkomen kunnen genereren. Degenen die hun best doen moeten een marktconforme vergoeding krijgen, een plus op de melk. Zo lastig hoeft dat niet te zijn, ik kan zo aan mijn zuivelcoöperatie laten zien wat ik allemaal doe aan weidevogelbeheer.

Deel het verhaal van Gert-Jan de Jong