Gertjan Vleemingh
Melkveehouder
Steenderen, Gelderland
Ik doe mee met Slimme Vogels omdat:

ik zelf veel geniet van vogels en ik met mijn bedrijf ook voor anderen van toegevoegde waarde wil zijn.'Ruige stalmest: een geweldig product voor vogels!'

 

Ik heb een gangbaar melkveebedrijf met 105 melkkoeien en veel jongvee op 57 ha. grond (47 ha. grasland en 10 ha. snijmais). Op 1,5 ha. pas ik, voor eigen rekening,  natuurbeheer toe in de vorm van onder meer braakland en een poel. Op dit moment vindt er geen weidegang plaats, maar ik ben van plan om volgend jaar mijn jongvee te weiden. 

Kenmerkende vogelsoorten op mijn bedrijf zijn: boerenzwaluwen, kieviten, grutto’s, scholeksters, patrijzen en fazanten. Het is lastig om het goed te doen voor ál deze soorten. Het creëren van dekking voor fazant en patrijs trekt roofvogels als de buizerd aan, die kuikens van de grutto predeert. Met relatief eenvoudige maatregelen kunnen, volgens mij, weidevogels worden aangetrokken naar mijn land. Maar door predatie worden er weinig kuikens groot.


Deel het verhaal van Gertjan Vleemingh

Een maatregel die ik neem ter bescherming en instandhouding van boerenlandvogels is het gebruik van stromest op mais. Dit is een relatief eenvoudige maatregel, die iedereen zou kunnen toepassen. Stalmest is een geweldig product voor vogels. Het levert de vogels nestmateriaal en voeding op. Ook heb ik zo’n vijf jaar geleden een poel gegraven (ongeveer 25 x 15 meter), die dienst doet als plas-dras. De poel heeft namelijk een schuine kant zodat de kuikens makkelijk bij vliegjes en andere insecten kunnen komen die boven en rondom het water vliegen. 

 

Tal van maatregelen voor weidevogels 

Verder pas ik uitgesteld maaien toe. Ik laat grote stukken gras rondom de nesten staan. Ook heb ik een aantal natuurlijke graslandranden, die ik niet bemest. Kruidenrijke graslandranden worden ingezaaid; dit heeft wel tijd nodig om op te komen. Onbemeste graslandranden waar veel soorten in staan werken daarom, volgens mij, zeker zo goed als kruidenrijke graslandranden. Zowel kruidenrijke als natuurlijke graslandranden zijn relatief eenvoudig toe te passen zonder dat dit de bedrijfsvoering in de weg hoeft te staan. Om de vogels te helpen laat ik stroken gras het hele jaar staan.  Tenslotte onderhoud ik een aantal heggen (totaal zo’n 750 meter), bestaande uit onder andere meidoorn en knotwilgen. Patrijs en fazant maken hier graag gebruik van. Mogelijk zoek ik in de toekomst contact met een collectief om te zien hoe mijn zaaghout als brandstof gebruikt kan worden.

'Ik voel het als mijn plicht om soorten te behouden. Vooral die soorten waar het slecht mee gaat en die hulp nodig hebben'

 

Ik loop wel tegen een aantal regels aan die maatregelen ter bescherming van boerenlandvogels bemoeilijken. Zo moet ruige stalmest op bouwland volgens de regels ondergewerkt worden. Dit is een emissiebeperkende maatregel, maar voor de weidevogels heel jammer.  Verder ben ik wat terughoudend met het toepassen van bepaalde maatregelen omdat bij de jaarlijkse gecombineerde opgave landbouwgrond in mindering kan worden gebracht wanneer deze bestaat uit braakland, heggen, poelen, etc. Deze oppervlakte kan ik later dan niet meer zo makkelijk inzetten als landbouwgrond. 

 

Draagvlak

Door het nemen van maatregelen voor boerenlandvogels wordt draagvlak gecreëerd. Ik heb zeker het idee dat de maatschappij mijn activiteiten waardeert. Zo zijn omwonenden bijvoorbeeld gebaat bij een soortenrijke omgeving.

Deel het verhaal van Gertjan Vleemingh