Hermen en Leanne Spans
Melkveehouders
Zwartsluis
Ik doe mee met Slimme Vogels omdat:

ik vind dat we elkaar moeten enthousiasmeren 

'Je moet wel willen en durven schakelen. Laten zien dat het kan, dat is mijn missie.'
 

Wij melken op ons bedrijf 'Weidevol' zo'n 230 koeien op twee locaties, ook pachten we grond van Natuurmonumenten; intotaal werken we op 180 hectare. Sinds 2014 werken we biologisch, we leveren onze melk aan Eko Holland. Daarnaast hebben we moderne vergaderruimtes boven de stal. We hebben veel soorten weidevogels: van graspieper tot grutto en van kievit tot krakeend. Afgelopen jaar meer dan tachtig broedparen.

 


Deel het verhaal van Hermen en Leanne Spans

Boerenzwaluwen en buizerds

Onder de luifel van onze nieuwe stal nestelen zo'n dertig boerenzwaluwparen en we hebben een kerkuilenkast hangen. De voorkant was eruit gevallen en dit jaar hebben er buizerds in gebroed, wat niet echt de bedoeling is, maar wel heel bijzonder! Buizerds bouwen hun nest altijd in bomen, het is enorm ongewoon dat ze in een kast gaan broeden. Voor weidevogels doen we heel veel: verlate maaidatum, extensief weiden, een hoog waterpeil en ruige mest. Ook hebben we een plas-dras op ons eigen land en eentje in beheer bij Natuurmonumenten. Daar hebben de vogels ontzettend veel aan. We houden onze eigen plas-dras tot 1 juli onder water. je merkt dat ze 'm ook tot dan gebruiken, ze zitten er langdurig.

 

Kijken door de ogen van een vogel

Bij goed weidevogelbeheer komt fingerspitzengefühl kijken. Je moet je kunnen verplaatsen in een vogel, door zijn ogen leren kijken. Het is belangrijk om je niet te richten op één aspect, het hele plaatje moet kloppen. Zo moet je niet alleen de biotoop goed op orde hebben, maar ook zorgen dat er voedsel aanwezig is. Ik strooi links en rechts van mijn plas-dras ruige mest, zodat daar voedsel te vinden is voor de opgroeiende kuikens. Op 180 hectare moet je niet overal hetzelfde beheer doen, dan werkt het niet. Je moet elke keer weer kijken naar de omstandigheden, de plek, het weer en dan beslissen wat je gaat doen. Elk jaar is weer anders. Ik probeer met mijn beheer de weidevogels wel te sturen, ze naar een bepaalde plek te lokken bijvoorbeeld.

 

 

'Het is soms omschakelen, want onze generatie boeren is echt opgegroeid met het plankgas-idee.'

 


Als ondernemer meebewegen

Als je een kolonie-achtig gebeuren hebt, dus veel vogels bij elkaar, dan kunnen ze belagers goed samen afweren. Dit jaar hadden we gelukkig weinig last van predatie. We hebben ons bedrijf bewust opgebouwd naar natuurinclusief en biologisch. Eigenlijk om bedrijfseconomische redenen: er is hier veel natuurambitie in de omgeving en dat botst met intensief boeren. Je kunt als ondernemer beter meebewegen en je aanpassen aan je omgeving. Je moet kijken naar waar je zit en dan bedenken wat daar het beste mogelijk is. Elk bedrijf heeft zijn eigen mogelijkheden!

 

License to produce

Vaak zijn het ook kleine dingetjes die je kunt doen. Zet bijvoorbeeld een raampje open voor de boerenzwaluw, of experimenteer een smet een hectare extensief beweiden. Heb je meteen je eigen hooi. Het is soms even omschakelen, want onze generatie boeren is echt opgegroeid met het plankgas-idee. De maatschappij vraagt er ook steeds meer om, dat we als branche verduurzamen. Dat levert waardering op en dat is belangrijk. Je moet als het ware een license to produce krijgen. Ik doe mee met Slimme Vogels, omdat ik vind dat we elkaar moeten enthousiasmeren, we moeten het met elkaar doen. Er zijn zoveel mogelijkheden! Ik wil bewijzen dat je prima ondernemer kunt zijn in een natuurgebied. Je moet wel willen en durven te schakelen. Laten zien dat het kan, dat is mijn missie!

 

Deel het verhaal van Hermen en Leanne Spans