Jacqueline v. Staalduinen
Melkveehoudster
Maasland
Ik doe mee met Slimme Vogels omdat:

ik wil laten zien dat ook gangbare bedrijven goede dingen doen voor de natuur.We zijn ons heel bewust van de natuur met al zijn facetten en dit leren wij onze kinderen ook.

Wij hebben een gangbaar melkveebedrijf met 50 melkkoeien en bijbehorend jongvee op 40 hectare grond. Op ons bedrijf komen kieviten, grutto’s, scholeksters, tureluurs, boerenzwaluwen en witte kwikstaarten voor. Wij beweiden onze koeien vroeg in het seizoen en wij maaien in etappes zodat er een mozaïek van verschillende lengtes gras ontstaat. Wij maaien om de nesten heen. Wanneer wij kuikens zien lopen op het gras dat gemaaid moet worden, pakken we ze op en zetten we ze op een veilige plek in de buurt. Wij zijn niet aangesloten bij een collectief, omdat wij de regie graag in eigen handen houden.


Deel het verhaal van Jacqueline v. Staalduinen

Een goede vrijwilliger is onmisbaar!

Wij sturen een app naar de vrijwilliger wanneer wij van plan zijn om te gaan maaien of andere werkzaamheden uit willen gaan voeren. De vrijwilliger komt dan naar ons bedrijf om de vogels te zoeken en de nesten te markeren. Hij gaat met veel enthousiasme aan het werk. Dat enthousiasme werkt aanstekelijk, ook  voor ons. Onze vrijwilliger is voor ons onmisbaar. Een keer kon hij niet komen en kwamen er twee vervangers. Wij zijn buitengewoon tevreden en het contact verloopt heel soepel.

Het valt me op dat er relatief veel gedaan kan worden om de nesten te beschermen, maar dat het beschermen van de kuikens moeilijker is.

 

 

 

Kinderen en de natuur

Een tijdje terug heb ik samen met de kinderen naar een nest van de kievit gekeken. Het nest bevatte drie eieren, elk in een ander stadium. Het eerste ei was alleen nog maar aangepikt, het tweede ei was al verder, daar kon je echt al zien dat het kuiken een rondje open pikte om uit het ei te kunnen kruipen. Bij het derde ei konden we het kuiken al zien, het was nog net niet helemaal uit het ei. Prachtig om dit te mogen zien en meemaken. We zijn snel weer weg gegaan om het nest niet te verstoren, maar de kinderen hebben het er nog dagen over gehad.  Ik vind het leuk dat mijn kinderen dingen over de natuur leren.
 

Samen met de kinderen keek ik met regelmaat naar een zwaluwnest in de melkput. De kinderen hielden goed in de gaten hoe de kuikens zich ontwikkelden. Ze hebben gezien hoe de kuikens steeds groter werden, op het randje van het nest gingen zitten om tenslotte uit te vliegen.
 

Ik doe mee met Slimme Vogels omdat ik wil laten zien dat ook gangbare bedrijven goede dingen doen voor de natuur. Mensen hebben vaak vooroordelen. Deze zijn gebaseerd op emoties  en naar mijn mening niet op feiten.

Deel het verhaal van Jacqueline v. Staalduinen