Marcel Strijtveen
Melkveehouder
Lierderholthuis, Overijssel
Ik doe mee met Slimme Vogels omdat:

ik het belangrijk vind om te laten zien wat ik doe, om het verhaal te vertellen.'Denk niet te snel: dit is niks voor mij'

 

Op 53 ha melk ik 120 koeien; ik boer gangbaar maar wel zo weidevogelvriendelijk mogelijk. Samen met elf andere boeren van het Boerengilde lever ik mijn melk aan NoorderlandMelk, die er zuivel onder de naam Weide Weelde van maakt. De producten zijn te koop bij filialen van verschillende supermarkten. Via mijn melk kunnen consumenten kiezen voor natuurvriendelijk geproduceerde zuivel en van Weide Weelde gaat een paar cent per pak rechtstreeks naar de weidevogels.


Deel het verhaal van Marcel Strijtveen

In actie om weidevogelnatuur veilig te stellen

In 2009 werd er een robuuste verbindingszone gepland in prima weidevogelgebied in het Lierderbroek. Samen met acht andere boeren kwam ik in actie, met als resultaat dat we nu met z’n allen 50 ha weidevogelnatuur pachten. Het aantal broedparen verdubbelde in zes jaar tijd!  Toen is bij mij de passie pas echt ontstaan en heb ik ook op mijn eigen bedrijf een tandje bij gezet voor weidevogels.

Ik doe aan legselbeheer op al mijn land en heb een plas-dras van 0,5 ha met aansluitend 2 ha kruidenrijk grasland. Ook is er aan de achterkant van alle percelen een strook van zes meter breed over de hele lengte waar de kuikens dekking kunnen zoeken, en doe ik aan last-minute beheer op de percelen zonder uitgestelde maaidatum. Om het maïsland, waar veel kieviten broeden, heb ik een strook kruidenrijk grasland gecreëerd, en dit jaar heb ik dat zelfs dwars door het maïsland gedaan om de kievit meer overlevingskansen te geven.

 

'Mensen uit de stad zijn vaak echt kwijt wat de relatie is tussen het product dat ze kopen en het landschap waar ze doorheen fietsen'


Met het aanleggen van een plas-dras bereik je gelijk resultaat: dat werkt als een magneet op allerlei vogelsoorten. Het wordt ook nog eens behoorlijk vergoed. Daar moet dan wel een perceel uitgestelde maaidatum naast komen te liggen, anders heeft het geen zin. Mijn tip aan boeren die iets willen doen is: praat eens met je collectief, vraag om advies en naar de vergoedingen! Vaak zijn die best goed. Intensieve boeren kopen bijvoorbeeld vaak structuurrijk materiaal, terwijl je zelf ook percelen kruidenrijk grasland kunt verbouwen en daar ook nog eens vergoeding voor kunt krijgen. Goed voor de weidevogels én de koeien. Denk niet te gauw ‘dat is niks voor mij’, doe het in kleine stapjes en werk samen met anderen.

 

Laat zien wat je doet

Ik vind het heel belangrijk om verbinding te leggen tussen boer en burger. Vroeger had iedereen wel een opa of oom die boer was, dat is nu niet meer. Er wordt soms ongenuanceerd gedacht over wat boeren doen, ik vind het leuk en belangrijk om te laten zien hoe ik met het landschap en mijn bedrijf omga. De burger wil meer natuur, en ik vind het mooi dat ik daar een rol in kan spelen.

Deel het verhaal van Marcel Strijtveen