Mark Deenen
Melkveehouder
Oost West en Middelbeers, Brabant
Ik doe mee met Slimme Vogels omdat:

ik wil laten zien dat de landbouwsector wel degelijk oog heeft voor natuur.  'Zodra ik de eerste boerenzwaluw zie, zet ik mijn staldeuren open'

 

Mijn gangbaar melkveebedrijf bestaat uit 125 koeien, inclusief jongvee op de huislocatie. Ik heb ongeveer 30 ha. grasland en 10 ha. bouwgrond. Hiervan is 15 ha. grond in pacht.  Dit is inclusief 8 ha. die ik via een landcoöperatie van de provincie huur. Hierop zit de verplichting dat tien procent van het oppervlakte uit kruidenrijke randen moet  bestaan.


Deel het verhaal van Mark Deenen

Er komen verschillende vogelsoorten op mijn bedrijf voor, zoals onder meer grutto’s, kieviten, scholeksters, mussen en koolmezen. Maar er zijn vooral heel veel boerenzwaluwen te vinden. Ik heb een foto waarop maar liefst 85 boerenzwaluwen op een oude telefoonpaal te zien zijn. In mijn stal zijn op dit moment 20 tot 25 nesten bezet. Veel vogelsoorten vinden, volgens mij, makkelijk geschikt leefgebied op een gangbaar bedrijf. Dit hoeft echt niet perse biologisch te zijn of een natuurgebied.

 

Boerenzwaluwen

Er komen elk jaar meer boerenzwaluwen naar mijn stal. Tegenwoordig zie ik ook wel huiszwaluwen. Bijzonder is dat ik onlangs een huiszwaluw in een boerenzwaluwnest heb gezien. Ik heb in mijn stal extra nestgelegenheid voor de boerenzwaluwen laten maken. Maar helaas wordt dit nog niet gebruikt door ze. Een andere maatregel die ik voor mijn boerenzwaluwen nam, was het creëren van leem- en modderplekken. Met het idee dat ze dit konden gebruiken voor het bouwen van nesten. Maar ook deze maatregel had weinig tot geen toegevoegde waarde. De boerenzwaluwen waren zelf, ondanks de droogte in het gebied, heel goed in staat om hun eigen nestmateriaal bij elkaar te zoeken, bijvoorbeeld rondom de drinkbakken van het vee.

'De natuur weet zijn eigen weg vaak prima te vinden'

 

In het kader van het erfvogelproject (van de lokale agrarische natuurvereniging, gemeente, ZLTO en de vogelwerkgroep) waar ik aan mee doe, zijn er voor het zicht en de uitstraling oude telefoonpalen teruggeplaatst op en rondom mijn bedrijf. De boerenzwaluwen maken daar dankbaar gebruik van. Tenslotte houd ik nauwlettend in de gaten wanneer de eerste boerenzwaluwen mijn land op komen. Zo gauw ik denk er een te zien vliegen, zet ik direct mijn staldeuren op een kier om ze binnen te laten.

 

Wel of geen uilenkast?

Ik heb overwogen om een nestkast voor uilen op te hangen. Mijn buren hebben echter ook al bezette nestkasten voor uilen. Aangezien uilen een groot territorium hebben, heeft het geen toegevoegde waarde als ik ook een nestkast ophang. Het is dus belangrijk dat je dit van elkaar weet.

 

Randenbeheer

Voor wat betreft het randenbeheer, kan ik weinig zeggen. Ik heb hiermee nog te weinig ervaring. Op mijn eigen grond heb ik geen kruidenrijke randen staan. Ik heb op dit moment alle grond hard nodig. Maar misschien dat ik in de toekomst, wanneer de situatie het toelaat, ook op mijn eigen grond randen laat staan.  

Deel het verhaal van Mark Deenen