Marten Dijkstra
Melkveehouder
Aldeboarn
Ik doe mee met Slimme Vogels omdat:

ik het belangrijk vind dat weidevogels voor de Friese cultuur behouden blijven.'Weidevogels op je land geven aan dat het systeem in balans is'

 

Mijn vrouw Linda en ik bestieren als zesde generatie melkveebedrijf De Skâns; de boerderij is al bijna tweehonderd jaar in de familie! We hebben 75 koeien op 53 ha en sinds 2016 zijn we biologisch. We leveren onze melk aan Henri Willig, die er bijzondere kaassoorten van maakt. We doen aan agrarisch natuurbeheer en hebben drie plas-drassen. Ons bedrijf zit tegen het dorp aan en mede daarom lieten we de koeien altijd al weiden, we gunnen de mensen dat beeld graag.
Mijn vrouw Linda runt het agrarische kinderdagverblijf It Keallekampke op de boerderij en we zijn bezig daar een nieuwe tuin aan te leggen, waarin we ook rekening houden met vogels.


Deel het verhaal van Marten Dijkstra

Weidevogels geïntegreerd in bedrijfsvoering

Er broeden zo’n tien soorten bij ons, naast grutto en kievit ook soorten als gele kwikstaart, knobbelzwaan en veldleeuwerik. En er nestelen ook veel boerenzwaluwen. Er zitten momenteel ook veel spreeuwen, dat is niet altijd even handig, haha. Sinds 2010 hebben we het weidevogelmanagement succesvol geïntegreerd in het bedrijf, dus een deel van de bedrijfsvoering is afgestemd op weidevogels. Afgelopen seizoen hadden we vijftig nesten op 15 ha.

 

Combinatie van maatregelen belangrijk

Met een combinatie van maatregelen zorg ik dat het leefgebied voor de weidevogels zo goed mogelijk is. Uitgestelde maaidata en kruidenrijk grasland zijn daar twee van. Als de koeien eruit gaan medio april, laat ik ze bijvoorbeeld eerst in weidevogelgebied grazen en daarna maai ik daar niet tot juni, zodat je een groeitrap krijgt. Het waterpeil zetten we omhoog, we hebben plas-drassen en we zetten een paar greppels vol. De vogels vinden het fantastisch! We gebruiken geen kunstmest of drijfmest in het land met uitgestelde maaidata, alleen ruige stalmest, want het gras moet niet té hard groeien: kuikens hebben niks aan te dicht gras, een gedeelte moet eigenlijk open zijn.

'Zoek contact met vrijwillige nazorgers, zij kunnen veel waardevolle tips geven'

 

Belangrijk is dat je contact zoekt met de beheerregisseur en lokale nazorgers, bij mij is dat de BFVW. Check hoe de situatie is en laat de nazorger de nesten markeren. Ik ondervind dat het weinig zin heeft een vierkant van bijvoorbeeld 50 bij 25 meter rondom het nest te laten staan; dat lokt alleen maar predatoren.
Ik geef de pinken en droge koeien het kruidenrijke hooi dat ik na 15 juni heb gemaaid. Er zit niet veel energie in maar wel structuur en dat is nodig voor de ruwvoerwerker die een koe eigenlijk is.

 

Rustig maaien redt nesten

Met een paar eenvoudig uit te voeren handelingen kun je het de weidevogels al beter naar de zin maken. Als je de koeien al weidt, doe ze dan wat eerder uit, achterin waar de weidevogels broeden. En zet een paar greppels vol! Overleg eerst met het waterschap. Als je het door middel van hevelen doet, kost het niks, geen diesel of benzine. Maai niet alles in één keer maar in maaitrappen, en maai rustig. Zo red je echt nesten. En zoek contact met vrijwillige nazorgers, zij kunnen veel waardevolle tips geven.

 

Weidevogels horen bij onze cultuur

Maatschappelijke waardering is zeker belangrijk, een hoge melkprijs is niet alles. Als je geen waardering krijgt voelt het niet goed. Wat jammer genoeg wel eens vergeten wordt, is dat het wel gaat om je inkomen, daar zou wel meer oog voor mogen komen. Ik vind het belangrijk dat weidevogels voor de Friese cultuur behouden blijven; met de (term) weidevogel zijn wel 300 Friese woorden gepaard! Daarnaast geven weidevogels op je land aan dat het systeem in balans is. Ik vind het heerlijk als ik ’s ochtends naar de melkstal loop en dat ik ze hoor kwetteren en kwateren. Dat betekent dat je land leeft.

Deel het verhaal van Marten Dijkstra