Maurice Hanegraaf
Melkveehouder
Maren-Kessel
Ik doe mee met Slimme Vogels omdat:

ik houd van een natuurlijke omgeving. Ik word er vrolijk van.Vogels horen er bij!

Ik heb een gangbaar melkveebedrijf op 32 hectare grond. Al mijn grond bestaat uit grasland. Ik heb 130 melkkoeien en ongeveer 80 stuks jongvee. Op mijn bedrijf zitten merels, spreeuwen, mussen, heel veel boerenzwaluwen en de witte kwikstaart. Vorig jaar heb ik op mijn bedrijf ook de gele kwikstaart gezien. Op mijn bedrijf broeden geen weidevogels. In de buurt broeden wel veel weidevogels, zoals grutto’s en wulpen. Deze komen op het nabijgelegen plas-dras gebied af.


Deel het verhaal van Maurice Hanegraaf

Maatregelen voor boerenlandvogels

Mijn koeien gaan in de zomer naar buiten. Het drachtig jongvee gaat naar de uiterwaarden van de Maas. Daar grazen ze in een natuurgebied dat ik pacht van Natuurmonumenten tot ongeveer één maand voordat ze een kalfje krijgen. Over het algemeen betekent dit dat ze van half april tot oktober buiten in de wei staan. Deze graslanden worden alleen beweid en niet gemaaid. Het komt soms voor dat er heel veel distels staan. Dan neem ik contact op met Natuurmonumenten. De distels worden dan plaatselijk verwijderd. Op die manier blijft er voldoende gras bestaan voor mijn koeien.
 

Ik ben lid van een collectief en heb een pakket uitgesteld maaien op 1,5 hectare grasland. Deze grond ligt niet bij mijn huiskavel en grenst aan een eendenkooi. Op dit stukje grond is dit prima in mijn bedrijfsvoering in te passen. Het uitgesteld maaien is een onderdeel van een groter mozaïek, waar ook bijvoorbeeld de plas-dras onder valt. De graslanden met uitgesteld maaien zorgen voor rust voor de eendenkooi en bieden weidevogels die in de omgeving broeden mogelijkheden om te schuilen.
 

 

Op mijn erf staan 20 knotwilgen, een beukenhaag, erfplanten en bomen. Ik vind dat wij ons bedrijf mooi groen hebben aangekleed. Niet alleen wij genieten daarvan. Het is ook goed voor de erfvogels. Ze maken hier graag gebruik van. Een mooie groene aankleding van het erf is relatief eenvoudig te realiseren, het kost weinig tijd (op af en toe wat snoeiwerk na) en is makkelijk in te passen in de bedrijfsvoering.
 

Ik houd van een natuurlijke omgeving. Het hoeft van mij niet allemaal zo kaal en steriel te zijn.
 

In onze stal zitten veel boerenzwaluwen. Wij gebruiken geen chemische bestrijding tegen vliegen. Boerenzwaluwen profiteren daarvan. Ik vind boerenzwaluwen leuke vogels en ik ben blij als ik ze hoor. Recentelijk hebben we het dak van de stal vernieuwd. Ik was even bang dat dit nadelige gevolgen zou hebben op de aantallen boerenzwaluwen die altijd in die stal zaten. Maar dit blijkt gelukkig totaal niet het geval te zijn. Alle zwaluwen zitten er weer als vanouds. Ik denk dat de zwaluwen er zelfs op vooruit zijn gegaan omdat ze eerst onder een golfplaten dak zaten, waar het ’s zomers snikheet werd en nu onder een geïsoleerd dak. Misschien dat ik in de toekomst wat nestkastjes wil ophangen voor de erfvogels.

 

Waardering van de maatschappij

Op Facebook deel ik zo nu en dan wat foto’s en informatie van natuur op mijn bedrijf, zoals bijvoorbeeld van de boerenzwaluwen. Dan laat ik iedereen weten dat ze er weer zijn. Ik krijg hele positieve reacties hierop. Omwonenden zien dat mijn erf groen is. Ik denk dat ze dit wel waarderen.

Ik doe mee met Slimme Vogels omdat ik vind dat vogels erbij horen en omdat ik er vrolijk van word. Zeker het zien van de boerenzwaluwen en de kwikstaarten maakt mij blij. Ik houd van een natuurlijke omgeving. Het hoeft van mij niet allemaal zo kaal en steriel te zijn.

Deel het verhaal van Maurice Hanegraaf