Meeuwis Millenaar
Melkveehouder
Dussen
Ik doe mee met Slimme Vogels omdat:

ik het belangrijk vind om in balans met mijn omgeving te kunnen werken en leven.'Ik denk dat de maatschappij positief denkt over mijn bedrijf. Ik twitter zelf regelmatig over de natuur op mijn bedrijf'

Ik heb een gangbaar melkveebedrijf met veel aandacht voor natuur. Ik heb 70 melkkoeien op 41 ha. grond. Hiervan is 10 ha. in zwaar beheer. Op ons bedrijf komen veel verschillende vogelsoorten voor, zoals onder meer visdiefjes, grutto’s, wulpen, tureluurs, kieviten, patrijzen en scholeksters. Op dit moment zitten er ongeveer 15 tot 20 boerenzwaluwnesten in mijn stal. Het is een drukte van jewelste!


Deel het verhaal van Meeuwis Millenaar

Ik heb veel maatregelen genomen voor vogels op en rond mijn bedrijf. In mijn erfbeplanting staat meidoorn. Wanneer er roofvogels in de buurt zijn, duiken de koolmezen en andere kleine vogeltjes massaal de meidoorn in. Ze vinden daar dekking. Ik heb zo’n tien nestkastjes op mijn bedrijf opgehangen, die over het algemeen ook altijd gebruikt worden door soorten als de koolmees. Ook heb ik een ooievaarspaal neergezet. Op dit moment zitten er twee jonge ooievaars, afkomstig van een nest hier in de buurt. De ooievaars zijn nog te jong om zelf jongen voort te brengen. Maar waarschijnlijk zijn ze volgend jaar wel oud genoeg.

 

Luzernemengsel voor veldleeuwerik

Er zitten op mijn bedrijf ongeveer tien koppeltjes veldleeuweriken. Ik heb een perceel van 7,5 ha. ingezaaid met een mengsel van luzerne (75%) en een natuurbraakmengsel, dat bestaat uit kruiden en granen (25%). Ik heb zes stroken van elk 12 meter breed verspreid over mijn perceel staan.

Engels raaigras wordt met korte tussenpozen (van circa drie tot vier weken) gemaaid, maar luzerne wordt maar drie keer per jaar gemaaid. Dit geeft de veldleeuwerik de gelegenheid om te broeden. Luzerne heeft een open structuur, wat het broeden vergemakkelijkt. Om de vogels minimaal te verstoren pas ik, direct na het oogsten van de luzerne, drijfmest toe. Ik laat een wintervoedselveldje staan. Dit vormt een goede voedselbron voor zaad etende vogels en biedt dekking.

 

Oog voor weidevogels

Ik heb aan beide randen van mijn kavel, stroken kruidenrijk grasland van 18 meter breed. Als ik maai vinden vogels hier een toevluchtsoord. Rondom een zandwinput van 1,6 ha heb ik een kruidenrijk grasland staan. Dit is grond die toch wat  minder goed bruikbaar is voor productie. Op de oever heeft zich inmiddels een mooie rietkraag ontwikkeld. Hier komen allerlei vogels op af, zoals rietzangers.

'Een tijdje geleden had ik op een perceel veel wateroverlast. Ik heb greppels aangelegd om het water af te voeren. Op de taluds van de greppels krioelde het van de vogels die daar naar voedsel zochten'

 

Op één van de percelen in de buurt heb ik een plas-dras aangelegd met een pompje dat werkt op zonnepanelen. Hier komen veel vogels op af, zoals grutto’s, wulpen en tureluurs. Er broeden kleine plevieren en zo nu en dan zie ik zelfs kemphaantjes. Plas-dras heeft een enorme aantrekkende werking op weidevogels. Samen met vrijwilligers leggen we de eieren van de kieviten in mandjes zodat we deze eenvoudig even opzij kunnen zetten tijdens het maaien. Ook de nesten van de overige weidevogels worden gespaard. Daar maai ik ruim omheen. Ik zorg ervoor dat ik toch zeker een stuk van 50 x 50 meter laat staan. Ik ben aangesloten bij een collectief en ben zelf gebiedscoördinator.

 

Eenvoudig inpasbare maatregelen

Het aanleggen en onderhouden van erfbeplanting en windsingels is relatief eenvoudig, hoeft de bedrijfsvoering niet in  de weg te staan en biedt veel voordelen voor vogels. Dit geldt zeker als er soorten als meidoorn in staan. In perioden van droogte zorg ik er altijd voor dat er hier en daar wat plasjes water liggen, zodat de boerenzwaluwen dat kunnen gebruiken om met modder hun nesten te bouwen. Dit is een relatief eenvoudige handeling die voor de boerenzwaluwen heel effectief is. Tenslotte wacht ik met het maaien van de slootkanten totdat de boerenlandvogels vliegvlug zijn.

Deel het verhaal van Meeuwis Millenaar