Wilco Brouwer de Koning
Melkveehouder
Heiloo
Ik doe mee met Slimme Vogels omdat:

ik wil laten zien wat we doen op onze boerderij.Mijn broer en ik runnen samen het familiebedrijf Boerderij Ter Coulster. Op ons landgoed in Heiloo staan onze 175 koeien. De boerderij van mijn broer is twee kilometer verderop, daar verzorgen we de kalveren tot 1 jaar en de 'droge koeien' (koeien die tijdelijk geen melk geven). 

Om onze boerderij te runnen, gebruiken we 110 hectare grasland, waarvan 80 hectare om onze koeien te laten grazen, 12 hectare om mais te verbouwen en we gebruiken 18 hectare land van het Landschap Noord-Holland.


Deel het verhaal van Wilco Brouwer de Koning

Vogelsoorten op mijn bedrijf

De kievit, de scholekster, de grutto, de tureluur…. Bij ons op de boerderij zie ik veel vogels. Vooral op onze gronden in de Boekelermeer-polder verblijven veel weidevogels. Waar ons landgoed het bos raakt, de wegen of de bebouwing wat minder. Boerenlandvogels houden namelijk juist van de mix; de combinatie van maisland, gras, gras/klaver, kruidenrijk grasland, weideland en bloemenranden. Wist je dat we in en op het maisland alleen in 2017 al 150 nesten vonden? Het maisland levert ook nog veel voedsel op voor de koeien. In de schuren vertoeven enkele boerenzwaluwen. Op de hectares die we gebruiken van Landschap Noord Holland zitten met name grutto’s.

 

Maatregelen en uitproberen van nieuwe zaken

Wat ik belangrijk vind? Naast het runnen van mijn melkveebedrijf, vind ik biodiversiteit en natuur heel belangrijk. Hoe zorgen we als boeren voor de verschillende soorten weidevogels? Voor een divers landschap? Wat kunnen we doen om de natuur te helpen? We houden op verschillende manieren rekening met de vogels. Bijvoorbeeld door anders te maaien. Zo maaien we om de nesten heen, laten we wat gras staan voor beschutting of stellen we het maaien nog even uit. Of we leggen een bloemstrook aan naast het maisland, zodat de pullen makkelijker aan eten kunnen komen. Ook onze vaste mest komt van pas. Vogels bouwen er hun nest mee of eten eruit.

Ook zorgen we dat de wei en het maisland zo beweid worden dat de grond nog aantrekkelijk blijft voor vogels. Twee vrijwilligers helpen ons bij deze extensieve beweiding door de nesten actief te beschermen. Bijna al het mechanisatiewerk op het bedrijf voeren we in eigen beheer uit. Zo kunnen we makkelijk rekening houden met de vele nesten die op het maisland liggen en er goed omheen werken. Alles voor de weidevogels. Jammer genoeg zitten er op ons bedrijf ook veel roofvogels, dat is de laatste jaren een toenemend probleem.

Ieder jaar proberen we nieuwe dingen uit. Dat kan zolang er een goede balans is tussen de investering, de bedrijfsvoering en de onkosten die worden vergoed. Dit jaar willen we bijvoorbeeld een plasdras in mais aanleggen. Na de oogst van de mais gaan we weer experimenteren met een vanggewas. Dat vanggewas is ook weer goed voor de weidevogels in het komende jaar.

We zijn aangesloten bij de vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water, Land & Dijken en werk samen met vrijwilligers. Voor ons boeren zijn deze collectieven een mooie bron van kennis. Ze geven advies over hoe je als boer boerenlandvogels in stand kunt houden en kunt beschermen. Zelf ben ik sinds 2017 ook bestuurslid van de vakgroep Melkveehouderij van LTO Nederland.

 

Ga in gesprek met de maatschappij!

De wereld om ons heen verandert, het beleid vanuit de EU gaat veranderen en we krijgen meer en meer te maken met de vragen vanuit de maatschappij over onze omgang met biodiversiteit. Daarom vind ik het belangrijk dat we als sector aan de maatschappij laten zien wat we doen op onze boerderij. Als boeren en burgers vaker bijeen worden gebracht, leidt dit volgens mij tot wederzijds begrip. Daarom deel ik met plezier mijn verhaal via Slimme Vogels.

 

Kom kijken bij Wilco!

Wil je ook de grutto spotten? Zien wat boer Wilco doet voor de tureluur? Boer Wilco verwelkomt regelmatig burgers op het erf. Wilco: ‘Wij vinden het belangrijk en leuk om ons verhaal te vertellen. We ontvangen jaarlijks ook schoolklassen. Daarnaast kunnen mensen via Twitter (@boertercoulster) en Facebook (@boerderijtercoulster) met ons in contact komen. Elk jaar eind maart/ begin april kan iedereen erbij zijn als de koeien naar buiten worden gelaten. Op Tweede Paasdag 2018, tijdens onze open dag, hebben we samen met minister Carola Schouten onze koeien de wei in gelaten en is voor ons het weideseizoen officieel geopend." 
 

Luister het interview met de minister op NPO Radio 1 hier terug.

 

 

Deel het verhaal van Wilco Brouwer de Koning